De PVDA als hoeder van de monarchie.

Het is opmerkelijk dat het PVDA’ers zijn geweest die na de oorlog de monarchie overeind hebben gehouden. Eerst was het Drees (Greet Hofmans-affaire), daarna Den Uyl (Lockheed-affaire) en tenslotte Kok (kwestie- Zorreguieta). Temeer daar de voorganger van de PVDA, de SDAP, een anti-monarchistische, republikeinse partij was en dat voor de oorlog de verhouding tussen de sociaal-democraten en de Oranjes vaak ronduit vijandig was. Zelfs nog in 1966 pleitte een aantal prominenten binnen de PVDA voor afschaffing van de monarchie “zodra de regering van koningin Juliana is beëindigd”. En in oktober 1977 heeft het PVDA-congres zich wederom principieel uitgesproken tegen de monarchie en voor een republiek, maar daar is inmiddels niets meer van over.

Gerard

01

02

03

04

05