Nederlandse regering betaalde kapitein Westerling ‘zang-zwijggeld’.

In 1962 werd bekend dat kapitein Raymond Westerling op kosten van de Nederlandse Staat een zangstudie mocht volgen bij de bekende hoofdleraar solozang Jan Keizer van het Amsterdams conservatorium.
Naast de zangstudie werden ook de reiskosten van Marssum (Fr.), waar Westerling destijds woonde, alsmede het verblijf in Amsterdam door het Rijk betaald. De zangstudie kostte in totaal 2000 gulden voor het eerste half jaar. Een enorm bedrag als men bedenkt dat indertijd een geschoolde, gehuwde arbeider 85 gulden per week verdiende. Dit leidde dan ook op 31 januari 1962 tot vragen van de verontwaardigde Tweede Kamerleden Marcus Bakker (CPN) en Henk Lankhorst (PSP) aan minister Jo Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De twee Kamerleden herinnerden de minister eraan dat onder Westerlings commando duizenden Indonesiërs waren vermoord, en de minister werd door Bakker en Lankhorst dan ook verzocht de studiebeurs in te trekken. Het antwoord kwam op 19 februari 1962. Niet van minister Cals, maar van diens staatssecretaris Ynso Scholten: de regering was niet van plan de beurs in te trekken.
Nu is het een feit dat Westerling op Zuid-Celebes met zijn zuiveringsacties en standrecht behoorlijk rigoureus te werk is gegaan, maar ook dat dit de orders waren van de Nederlandse legerleiding. Met instemming van de regering in Den Haag! Dit is overigens later ook nog eens bevestigd door de adjudant van generaal Spoor, oud-Ritmeester Rob Smulders, toen ik hem op 27 augustus 2003 interviewde voor het boek dat ik met oud-NRC-redacteur Peter Schumacher aan het schrijven was. Vandaar dat men Westerling altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden en dat de Nederlandse staat hem ook nog eens beloonde met een dure studie tot Operazanger. Destijds door menigeen “zang-zwijggeld” genoemd. Typerend is daarom ook het spotprentje uit die tijd waarop minister van Defensie Visser tegen minister Cals zegt: “Ik hoor hem liever zingen dan praten”.
Want als Westerling wel had gepraat, dan had hij de regering behoorlijk in verlegenheid kunnen brengen. Om maar niet te spreken van de oud-premiers Beel en Drees die de koloniale oorlog in Indonesië dirigeerden.

Gerard

Afbeeldingen aanklikken om te vergroten:

WestOpera1a

WestOpera1b

WestOpera2

WestOpera3

WestOpera4