Scheiding tussen Kerk en Staat verdween in 1814 uit onze Grondwet.

Tijdens de Bataafse Republiek werd in 1796 officieel de strikte scheiding tussen Kerk en Staat afgekondigd en in 1798 in onze eerste Grondwet vastgelegd. Echter, nadat Nederland in 1814 onder Willem I een koninkrijk was geworden kwam in de nieuwe Grondwet dit beginsel als zodanig niet meer voor, noch in enige andere wettelijke bepaling. En nog steeds niet. Vandaar dat Nederland ook altijd politieke partijen met een religieuze grondslag heeft gekend en dat op de tafel van de voorzitter van de Tweede Kamer altijd de Bijbel heeft gestaan. En in de zomer van 2005 werd door Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) er ook nog eens de Koran nadrukkelijk naast gezet. Maar op 17 december 2014 maakte de voormalige Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) bekend dat deze twee heilige boeken t.z.t. van haar tafel zullen worden verwijderd. Maar ze zullen niet helemaal verdwijnen uit de Tweede Kamer. Ze worden alleen gedigitaliseerd en de voorzitter krijgt ze in een e-reader op haar tafel.

KerkStaat1

KerkStaat2

KerkStaat3

Gerard