Over de Nederlandse ballingenregering, Drees en het verraad.

Na de bevrijding van zuidelijk Nederland was de latere PVDA-premier Willem Drees eind 1944 lid van het College van Vertrouwensmannen dat door de Nederlandse ballingenregering vanuit Londen was ingesteld, en tot taak had om tot de terugkeer van de regering als haar vertegenwoordiger in Nederland op te treden en te voorkomen dat er na de Duitse capitulatie een gezagsvacuüm zou ontstaan. Hierbij werd er intensief onderhandeld met Seyss-Inquart, de Reichskommissaris für die besetzten niederländischen Gebiete. Met name ook wat betreft het uitschakelen van het goed georganiseerde communistische verzet. De Nederlandse regering in ballingschap was namelijk bevreesd voor een ‘coup van het Rode gevaar’. De macht moest na een Duitse nederlaag namelijk weer in “vertrouwde” handen komen. Om dat te bereiken ging men letterlijk over lijken en was men er zelfs niet vies van om met de Duitse vijand samen te werken. Door de Vertrouwensmannen en Seyss-Inquart werd in april 1945 dan ook besloten dat de Britten voor Amersfoort en de Canadezen bij de Grebbeberg halt zouden houden en dus niet verder zouden oprukken naar het westen. Hierdoor konden de Duitsers nog wat communistische verzetsstrijders uit de weg te ruimen, waarvan hun namen met medewerking van de Haarlemse BS-commandant mr. Nico Sikkel (zwager van de minister-president in ballingschap Pieter Gerbrandy) aan de Duitse Sicherheitsdienst (SD) waren doorgegeven. Zo zijn er tussen 14 en 18 april 1945 alsnog 35 ‘gevaarlijke’ communistische verzetsstrijders, waaronder Hannie Schaft (op 17 april 1945), door de Duitsers gefusilleerd.
Zie ook mijn vorige artikel.

Hieronder een uittreksel van het in mei 1951 verschenen 5e rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 over Drees c.s. en Seyss-Inquart.

DreesSeyss

Saillant detail is dat in april 1945 – toen het Russische Rode Leger voor de poorten van Berlijn stond – Drees het moment vond aangebroken dat de geallieerden schouder aan schouder met de Nazi’s de Russen tot staan gingen brengen. Volgens Van Heuven Goedhart (partijlid van Drees en ook een van de Vertrouwensmannen) had Drees in april 1945 tijdens een vergadering van het College in Voorburg toen letterlijk gezegd: “De Russen komen nu wel gevaarlijk dichtbij. Het wordt tijd dat de Duitsers met ons mee gaan doen”.

Drees1945knip

Gerard