Over de verdwijning van ‘V-frau’ Miep Oranje.

De op 6 mei 1923 te Bloemendaal geboren Maria (“Miep”) Oranje  woonde met haar vader, die kapitein was bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, haar stiefmoeder (Miep’s eigen moeder was in november 1930 op 37-jarige leeftijd overleden) en haar oudere zuster Henrina Cornelia (“Henny”) sinds april 1935 in een hoekwoning op de Braamweg 110 in Soest.

Miep1

Na in 1940 haar MULO-diploma behaald te hebben, ging Miep naar de HBS-A op het Baarnsch Lyceum om na haar eindexamen in 1942 geografie te gaan studeren in Utrecht .

Miep2

Miep, die zeer anti-Duits was, zat al vrij spoedig na de Nederlandse capitulatie in 1940 in het verzet. Onder de schuilnamen ‘Edith’ en ‘Netty’ was ze als koerierster eerst actief bij de Landelijke Raad van Verzet en de kleine verzetsgroep ‘Rolls Royce’. Daarna deed ze verzetswerk voor de Landelijke Ondergrondse. Ze was dus goed op de hoogte van veel illegale activiteiten in Nederland. In december 1943 werd Miep echter gearresteerd en overgebracht naar het Amsterdamse bureau van de Sicherheitsdienst (SD) aan de Euterpestraat. Daar stelde de SD’er Herbert Oelschlägel haar voor de keus: naar het concentratiekamp of werken voor de SD. Miep koos voor het laatste en leverde als ‘V-Frau’ heel wat verzetsstrijders aan de Duitsers uit. Zo zijn er circa 200 landgenoten slachtoffer geworden van deze Soester verraadster van wie er velen zijn gefusilleerd of omgekomen in een concentratiekamp. Ook de verzetsgroep ‘KP-Soest’ onder leiding van Wim Lengton, werd begin 1944 door haar verraad opgerold. Lengton wist nog te ontsnappen en onder te duiken in Amersfoort, maar werd in de nacht van 12 op 13 februari 1944 alsnog door de Duitse Sicherheitsdienst van zijn bed gelicht en op 14 april 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.
Blijkens een latere oproep in de krant schijnt Miep in juli 1944 spoorloos verdwenen te zijn, maar uit mijn onderzoek is gebleken dat zij pas op 7 september 1944 (dus toen de geallieerden aan de Nederlandse grens stonden) ter waarborging van haar veiligheid door de SD-Amsterdam naar Duitsland is gezonden, waar ze tot januari 1945 in dienst was bij het Deutsche Rote Kreuz. Sindsdien is er van Miep Oranje niets meer vernomen.

Miep3

Na de oorlog deden er allerlei wilde verhalen de ronde. Zo zou Miep na haar gevangenneming in mei 1945 ondervraagd zijn door de Britse inlichtingenofficier majoor Windham Wright met wie ze een verhouding kreeg en met hem naar Kenia en Tanzania zijn vertrokken. Dat is niet juist. Uit mijn onderzoek is gebleken dat Windham Wright – die na de oorlog in 1945 met zijn gezin aan de Bloemkampweg in Wassenaar woonde – in 1946 weer naar Engeland is teruggekeerd. Volgens een ander verhaal zou Miep na de oorlog vanwege haar talenkennis in Duitsland gerekruteerd zijn door de CIA. Zij zou daar in het huwelijk zijn getreden met een Amerikaanse officier en later met hem naar de VS zijn vertrokken, maar na grondig archiefonderzoek door een Amerikaanse journalist (mailvriend) kan dat verhaal ook naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Naar aanleiding van mijn eerdere artikel over Miep Oranje kreeg ik op 25 juni 2014 van een voormalige opsporingsambtenaar belangrijke informatie toegestuurd. Hij wist mij te melden dat Miep Oranje vlak voor het einde van de oorlog vanuit Duitsland weer naar Nederland was teruggekeerd. In april 1945 is zij in het Gelderse Scherpenzeel bij de boerderij van de familie van Ommering in handen gekomen van verzetslieden die haar hadden herkend. Nog uit de tijd dat Miep bij de Landelijke Ondergrondse zat. Vanwege haar verraad werd na onderling overleg besloten haar uit de weg te ruimen. Volgens de opsporingsambtenaar zou zij “ergens in de buurt van die boerderij gedumpt zijn”. Haar lichaam is echter nooit gevonden.

Gerard