Een ‘staatsgevaarlijke’ vrouwenclub.

Na de bevrijding hebben Nederlandse verzetsvrouwen, die het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück hadden overleefd, het Comité van Vrouwen uit Ravensbrück opgericht. Maar de autoriteiten vonden het maar een ‘staatsgevaarlijke linkse vrouwenclub’. Mede omdat de vrouwen ook sterk gekant waren tegen de koloniale oorlog in Indonesië. Het Comité werd dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door het Bureau Nationale Veiligheid (de voorloper van de BVD en AIVD). Tijdens de eerste vergadering op 2 mei 1946 in het Amsterdamse Concertgebouw werd dan ook door iemand van de geheime dienst genoteerd wat er allemaal besproken werd. Ook door de vrouwen onderling. Kopieën van het BNV-rapport gingen zelfs naar de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, etc. (zie eerste rapport).
Hieronder de aankondiging voor de vergadering op 2 mei 1946 en een gedeeltelijk rapport van het BNV over deze ‘staatsgevaarlijke’ ex-concentratiekampgevangenen.

Gerard

R0

R2

R1