Prins Bernhard op 4 mei 1955: “Herdenken mag geen ziekelijk stilstaan bij het verleden zijn”.

Tien jaar na de oorlog, tijdens dodenherdenking op 4 mei 1955, gaf prins Bernhard een onthutsende redevoering in de Haagse Ridderzaal. De Prins riep op “ervoor te waken, dat dit gedenken niet ontaardt in het periodiek doen herleven van gevoelens van wrok en vijandschap jegens hen die de aanleiding waren tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog”.
De Nederlandse bevolking mocht dus de Duitse Nazi’s niet meer haten. Over bevrijdingsdag zei de Prins: “De 5e mei mag ons niet leiden tot een ziekelijk stil blijven staan bij het verleden”.

01

02

04

Daar ging het dus om. De herinnering aan het verleden, de herinnering aan de terreur van zijn landgenoten moest worden uitgewist.
En geheel in overeenstemming daarmee kondigde Bernhard dan ook aan, dat de herdenking van bevrijding en verzet in de Ridderzaal de laatste was die in deze vorm zou plaatsvinden.

03

Gerard