Het misverstand over “Gaat u maar rustig slapen”.

Het is nog steeds een hardnekkig misverstand als zou de toenmalige premier Colijn het bovenstaande aan de vooravond van de Duitse inval in Nederland in mei 1940 hebben gezegd. Niets is minder waar. Ten eerste was Colijn in 1940 geen minister-president meer (dat was toen De Geer) en ten tweede heeft Colijn dit op de avond van 11 maart 1936 voor de radio gezegd. Dus ruim 4 jaar voordat ons land werd bezet. De radiorede van Colijn ging toen over het feit dat vanwege de internationale toestand de dienstplichtigen van twee regimenten, namelijk de winterploeg infanterie en het regiment wielrijders, die op 14 maart 1936 zouden afzwaaien, tot nader order langer in dienst moesten blijven. Maar dat was volgens Colijn niet iets waar men zich al te veel zorgen om hoefde te maken, zodat men rustig kon gaan slapen. Overigens zwaaiden de twee regimenten een paar maanden later, op 16 mei en 16 juni 1936, alsnog af.

Slapen1

Colijn

Slapen2

Slapen3

Slapen4

Gerard