Onwetende ‘volksvertegenwoordigers’.

In het programma van National Geographic op zaterdag 8 juni 2013 vertelde oud-premier Ruud Lubbers dat er in Nederland Amerikaanse kernwapens opgeslagen lagen. Dit werd op woensdag 12 juni 2013 in het EO-programma Dit Is De Dag door oud-premier Dries van Agt nog eens bevestigd.  Verbijstering alom, want hier was een ‘staatsgeheim’ onthuld.

01a

En in januari 2014 vond een meerderheid van de Tweede Kamer dat het tijd werd dat de regering nu eens openlijk zou zeggen of er kernwapens in Nederland lagen en moest stoppen met alle geheimzinnigheid.

01b

Blijkbaar is de huidige generatie ‘volksvertegenwoordigers’ dus niet op de hoogte dat 55 jaar geleden de toenmalige regering al bevestigd had dat er kernwapens in Nederland opgeslagen lagen (en nog liggen).
In 1960 is zelfs een dolenthousiaste delegatie van het Amerikaanse Congres in Nederland geweest om de in ons land opgeslagen kernwapens te bezichtigen.

02

En op 8 februari 1961 heeft minister Luns nog gewezen op een NAVO-besluit van december 1957 om de strijdkrachten in West-Europa uit te rusten met kernwapens en dat er de nodige voorzorgen waren genomen voor de “in Nederland opgeslagen kernwapens”.

03

04

Op 21 maart 1962 heeft Luns de Tweede Kamer trouwens nog laten weten dat de regering geen einde wenste te maken “aan de opslag van atoomkoppen op Nederlands grondgebied”.

05

In februari 1972 heeft de CPN, met steun van de PSP en de PPR, nog een motie ingediend waarin de beëindiging van de opslag van de kernwapens in Nederland werd bepleit. De motie werd echter verworpen. Mede ook omdat de PVDA dwars lag. Deze partij vond namelijk dat NAVO-lid Nederland zich niet kon onttrekken ‘aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ en daarom de motie niet doelmatig achtte…..

06

Overigens lagen er sinds 1960 op het ‘atoomvliegveld’ Volkel aanvankelijk B43 atoombommen voor de F-84 Thunderstreak en F-104 Starfighter, maar met de komst van de F-16 zijn deze vervangen met de nog krachtigere B61, die vier keer sterker is dan de bommen die in augustus 1945 op de Japanse steden Hiroshima- en Nagasaki zijn gegooid.

Gerard