CIA-Klokkenluider Philip Agee kreeg geen politiek asiel in Nederland.

Medio jaren ’70 raakte de ex-CIA agent Philip Agee in grote problemen door zijn in 1975 uitgebrachte boek ‘Inside The Company: CIA Diary’, waarin hij uitgebreid de misdadige werkwijze van de CIA onthulde.
Hij ontvluchtte Amerika en kwam na een aantal omzwervingen in Nederland terecht,  waar hij voor hem en zijn gezin politiek asiel aanvroeg.

Agee1

Nadat  Agee onthuld had dat de BVD informatie over Nederlandse burgers aan de CIA doorgaf, en dat de CIA betrokken was bij de Bilderberggroep waarvan prins Bernhard voorzitter was, werd zijn politiek asiel – al dan niet onder druk van Amerika – door de  Nederlandse regering afgewezen.

Agee2

Agee3

Ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer van mening was dat Agee het recht zou moeten hebben om tegen zijn uitzetting in beroep te gaan bij de Raad van State, was de toenmalige staatssecretaris Elberta Haars onverbiddelijk. Philip Agee moest zo snel mogelijk het land uit omdat ‘met zijn verblijf in Nederland geen algemeen Nederlands belang was gediend’. 

Agee4

Agee dook daarna met zijn gezin onder in West-Duitsland en reisde later door naar Cuba waar hij op 7 januari 2008 in Havana op 72-jarige leeftijd overleed.

Gerard