Nederland had tot 1980 een ambassade in Jeruzalem.

Na de oprichting van de staat Israël had Nederland in 1949 een gezantschap in Jeruzalem dat in 1957 de status van ambassade kreeg. Pas tijdens het Kabinet-Van Agt I werd de ambassade onder Arabische druk op 1 september 1980 overgeplaatst van Jeruzalem naar Tel Aviv.

JeruzalemNederlandseAmbassade

Zie ook: Waarom Nederland in 1948 Israël niet wilde erkennen.

Gerard

Advertenties