VN-resolutie 181 inzake Palestina.

Eind 1947 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 181 aangenomen inzake de opdeling van het Britse mandaatgebied Palestina in een onafhankelijke Joodse en een onafhankelijke Arabische staat, waarbij Jeruzalem onder internationaal bestuur zou worden geplaatst. De Joodse leiders gingen akkoord, maar alle Arabische leiders weigerden resolutie 181 te aanvaarden en verklaarden voorts dat ze zich zouden verzetten tegen elke resolutie dat zou leiden tot opsplitsing, segregatie of deling van Palestina. Vervolgens braken er gewelddadigheden uit die – na de terugtrekking van de Britten op 14 mei 1948 – uitmondde in de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.

(Klikken om te vergroten.)

Palestina1947

Gerard

Advertenties