Churchills verenigd Europa.

In september 1946 pleitte Winston Churchill voor de vorming van een verenigd Europa, waarin het pas verslagen Duitsland met Frankrijk de leiding moesten krijgen. Inmiddels hebben we dus zijn vurig gewenste verenigd Europa, waarin Duitsland en Frankrijk de grootste invloed hebben en waar Nederland steeds meer van haar soevereiniteit kwijtraakt…..

ChurchEU

Gerard