Nederland glijdt steeds meer af naar een politiek correcte dictatuur.

De uit Amerika overgewaaide tirannieke linkse politieke correctheid heeft onze samenleving steeds meer in zijn greep gekregen. Politieke correctheid streeft ernaar de mensen een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom is het dan ook totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Inmiddels leven we in een tijd waarin het not-done is als we het beestje bij de naam noemen. Het kan heden ten dage zelfs strafbaar zijn. Stond eerder de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, nu wordt deze verworvenheid door de politiek correcte waanzin steeds meer teniet gedaan. Dat geldt ook voor het feit dat een meerderheid zich steeds meer moet gaan aanpassen aan een luid roepende, dwingende intolerante minderheid. Vaak gesteund door een zich ‘progressief’ noemende politieke elite en hun doorgeefluik, de media. En zo glijdt Nederland steeds sneller af naar een politiek correcte dictatuur. En wie zich hiertegen verzet wordt monddood gemaakt of weggezet als racist, xenofoob, tokkie, etc. In de VS zit onder de linkse studenten de haat tegen de in hun ogen “rechtse” vrijheid van meningsuiting dusdanig diep dat ze op het terrein van de Berkeley-universiteit (Californië) inmiddels al ritueel de ‘Free Speech’ hebben verbrand:

De auteur en publicist George Carlin noemde politieke correctheid zelfs een vorm van fascisme: “Political correctness is fascism pretending to be manners”.

PolicorArtikel137

Gerard

Het begin van het einde van seculier Nederland.

Bij onze Koninklijke Marine kent men tegenwoordig gewone maanden en de ‘gezegende maand van de Ramadan’, waar binnen Defensie de Iftar als de belangrijkste avond wordt beschouwd. Ook bij onze politie wordt de Iftar uitbundig gevierd. En de regering heeft de Iftar inmiddels uitgeroepen tot ‘nationale’ iftar. Je zou haast denken dat de islam inmiddels de staatsgodsdienst is geworden……

RamadanMarinePolitieOverheid

Zie ook: Zelfislamiserende Nederlandse politie.

Gerard

Invoering van de euro is een van de grootste politieke kamikaze-acties uit de Nederlandse geschiedenis.

De euro, die ons op volkomen ondemocratische wijze door de strot is geduwd, heeft ons flink financieel nadeel opgeleverd. Bij de introductie was de werkelijke waarde van de euro namelijk exact 2 gulden. Echter, door een politiek spelletje kostte de euro ons na de invoering 20 cent meer, namelijk 2,20371 gulden. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één klap 10% armer. Dat betekende dus dat na de invoering van de euro iedereen ook 10% minder salaris kreeg. Wie in december 2001 tweeduizend gulden netto kreeg bijgeschreven, had op 1 januari 2002 duizend euro moeten ontvangen en niet 907,56 euro zoals het geval was. En dan hebben we het nog niet eens over het bedrijfsleven dat daarna met prijsaanpassingen een extra slaatje uit de invoering van de euro heeft geslagen.

Leidsch

Op 1 februari 2017 heeft Thierry Baudet van de partij Forum voor Democratie nog gepleit voor parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Hij noemde in de Tweede Kamer de gang van zaken die voorafging aan de invoering verbijsterend. Volgens hem was het opgeven van de gulden een van de grootste politieke kamikaze-acties uit de Nederlandse geschiedenis dat – zonder dat er ooit een kritisch debat over is geweest – heeft geleid tot verlies van soevereiniteit en tevens grote financiële en economische risico’s heeft veroorzaakt. Middels een parlementaire enquête zou er, aldus Baudet, gekeken moeten worden of de Nederlanders bewust zijn voorgelogen over de munt, maar een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 stemde zijn voorstel weg.

BaudetEuro
Gerard