Coudenhove Kalergi’s nieuwe Europa.

De Oostenrijkse graaf Coudenhove Kalergi streefde medio jaren ’20 met zijn Paneuropese Unie naar een Verenigde Staten van Europa met open grenzen. Het was tevens zijn wens dat Europa in de toekomst bevolkt zou worden door mensen van gemengd ras.

01

Saillant detail is dat de vooroorlogse Nederlandse regering zeer ingenomen was met het gedachtegoed van Coudenhove Kalergi. Hij is dan ook in 1939 met alle egards ontvangen door minister-president Colijn en de minister van Buitenlandse zaken Patijn.

KalergiColijnPatijn

Gerard