Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn in Nederland inmiddels ruim 41.000 meisjes en vrouwen al genitaal verminkt en worden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering – met VVD-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voorop – wordt nog steeds hardnekkig weggekeken. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV, die aan het slot van het overleg minister Dekker recht in zijn gezicht de allergrootste wegkijker op het gebied van meisjesbesnijdenis noemt.

 

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Hypocriete salonsocialist.

In 2016 had het Haagse PvdA-raadslid Martijn Balster felle kritiek op het feit dat het Haagse bestuur ‘veel te wit was’, maar stond in 2019 wel vooraan in de rij om wethouder te worden. Toen Balster na zijn beëdiging in 2019 aan zijn eerdere uitspraak werd herinnerd, antwoordde de kersverse wethouder geïrriteerd “dat we elkaar maar niet moeten beoordelen op uiterlijke kenmerken”. Toen speelde de ‘witte’ huidskleur ineens geen rol meer. Hieronder Martijn Balster met zijn racistische uitspraak in 2016 en zijn opmerking na zijn beëdiging als wethouder in december 2019.

Gerard