Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn in Nederland inmiddels ruim 41.000 meisjes en vrouwen al genitaal verminkt en worden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering – met VVD-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voorop – wordt nog steeds hardnekkig weggekeken. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV, die aan het slot van het overleg minister Dekker recht in zijn gezicht de allergrootste wegkijker op het gebied van meisjesbesnijdenis noemt.

 

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard