Onderscheiding voor oud-wethouder die info lekte over moordenaar van Pim Fortuyn.

Vier uur na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (en de aanhouding van moordenaar Volkert van der Graaf) belde de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers – die veel contacten had met verscheidene links-extremistische actiegroepen – rond 22:00 uur met Sjoerd van de Wouw, de voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief, waar de Volkert werkte. Niet lang daarna waren ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist, waaronder informatie over zijn netwerk.

02

04

De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en op 31 december 2003 door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

03

Desondanks werd Jack Bogers op woensdag 22 juli 2020 door de gemeente Wageningen onderscheiden.

01

Hieronder de lovende woorden van de Wageningse PvdA-burgemeester Geert van Rumund tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

01

01

Nog dezelfde dag heeft het Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66).
01

Kamervragen.

BogersBosmaOllongren

Het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren:

Ollongren

Gerard

Over de film Titanic: Een “fout” dat geen fout was.

In de film ‘Titanic’ (1997) wordt het commando ‘Hard-a-starboard’ (hard stuurboord) naar de roerganger geroepen, die daarna het stuurwiel naar bakboord draait. Zie video op 0:12. Op 2:32 wordt het commando ‘hard-a-port’ gegeven (hard bakboord) waarna het stuurwiel naar stuurboord wordt gedraaid,

Filmregisseur James Cameron kreeg vanwege deze “fout” veel negatieve reacties, maar in 1912 was het een juist commando en een juiste actie van de roerganger. Roercommando’s waren indertijd helmstokcommando’s, zoals die vroeger op 17de eeuwse zeilschepen met uitsluitend een helmstok werden gegeven. Als een helmstok naar stuurboord wordt geduwd, beweegt het het schip door de stand van het roerblad naar bakboord.

Helmstok

Bij het helmstokcommando ‘hard stuurboord’ moest de roerganger van de Titanic het stuurwiel dus naar bakboord draaien om te trachten de ijsberg aan stuurboord te ontwijken.

Overigens waren helmstok-commando’s in het verleden ook bij onze Koninklijke Marine en koopvaardij in gebruik.

1892Roercommando

1922

Pas met de Solas-conventie van 1929 (ingegaan 1933) is voor alle landen bepaald dat met een roercommando voortaan de richting van het schip bedoeld wordt en niet de stand van de helmstok. Het valt de regisseur van de film te prijzen dat hij nog het authentieke helmstokcommando van 1912 in zijn film heeft toegepast.

Gerard

Omvolkingsprognose

Blijkens de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal in 2060 de bevolking met een Nederlandse achtergrond zijn afgenomen van 13,2 miljoen naar 11,9 miljoen in 2060. Dus weer op het niveau van 1963. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond stijgt naar verwachting van 4,2 miljoen naar 7,6 miljoen in 2060. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met name veroorzaakt door de jaarlijkse toestroom van immigranten en het hoge geboortecijfer onder niet-westerse migranten.

(Onderstaande uittreksels aanklikken om te vergroten.)

01

02Overigens is er al tot 2040 enorm veel boerengrond nodig om iedereen te kunnen huisvesten – bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Boeren20202040

Premier Mark Rutte: “Als je een paar weilanden leeg trekt en je zet daar huizen neer is het veel makkelijker dan in een stad bouwen”.

Video:

Gerard