Met de ernstige waarschuwing werd niets gedaan.

In 1988 verscheen het rapport “Marokkaanse daders in de binnenstad” waarin gewaarschuwd werd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomst van dit onderzoek was dat er twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in jeugdbendes opereerden die de Amsterdamse binnenstad terroriseerden. Die conclusies leidden echter tot een storm van kritiek en verontwaardiging: de feiten zouden stigmatiserend en racistisch zijn. Ondanks dat in het rapport stond dat als er niet zou worden ingegrepen hele generaties zouden ontsporen werd ervoor gekozen om te blijven wegkijken en te pamperen.

Gerard