De programma’s van de Centrumpartij en Centrum Democraten.

Hieronder het programma van de Centrumpartij van Hans Janmaat uit 1984, dat toen als zeer fout werd gezien. Die partij werd dan ook – met name vanwege punt 10 – op een breed front fel bestreden en als ‘staatsgevaarlijk’ door de BVD (tegenwoordig AIVD) scherp in de gaten gehouden.

Na interne onenigheid richtte Hans Janmaat op 7 november 1984 de Centrum Democraten op. Hieronder het programma van de CD.

Gerard