Het verkwanselen van onze soevereiniteit aan Brussel is strafbaar.

Steeds meer worden onze nationale bevoegdheden overgedragen aan Brussel. Zelfs de Europese wetten gelden inmiddels boven onze eigen nationale wetten. Een verordening vanuit Brussel is na inwerkingtreding meteen ook een Nederlandse wet.

Het verkwanselen van onze soevereiniteit aan Brussel moet overigens gezien worden als een aanslag om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen. Dus strafbaar (Artikel 93 WvSR).

Desondanks is op 9 april 2019 een meerderheid van de Eerste Kamer akkoord gegaan om het overdragen van onze nationale bevoegdheden aan Brussel makkelijker te maken. Het wetsvoorstel van SGP-leider Kees van der Staaij om de Nederlandse belangen beter te beschermen met een hogere drempel voor machtsoverdracht aan Brussel werd verworpen.

Ook de minister Sigrid Kaag en de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot zijn voorstanders om de Nederlandse soevereiniteit aan Brussel op te offeren.

Saillant detail is dat de poging om om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen het voornaamste verwijt was om NSB-leider Anton Mussert in december 1945 ter dood te veroordelen. Op 7 mei 1946 is hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Zie ook het artikel van Kim Winkelaar in de Vrijspreker (2 maart 2005): ‘Mussert en de Grondwet‘.

Gerard