Minister Stef Blok door het stof vanwege kritische opmerking over de multiculturele samenleving.

Op een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties, bedrijven en ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken in juli 2018 luchtte minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) zijn hart over de mislukte multiculturele samenleving. “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet”, aldus Blok. Heel deugend Nederland schoot meteen in de stress en de linkse partijen wilde de Tweede Kamer direct terugroepen van het zomerreces. Onder zware druk ging Stef Blok uiteindelijk diep door het stof. “ik heb het niet zo gemeend; het spijt mij”, aldus de minister een maand later in de pers.

Gerard

Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de woningmarkt.

Nog steeds worden Nederlandse woningzoekenden zwaar gediscrimineerd. Het gaat zelfs zo ver dat gescheiden ouders met kinderen worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang genieten bij het toewijzen van een sociale huurwoning (afbeeldingen aanklikken voor vergroting).

In Amsterdam geldt het zelfs voor kwetsbare Nederlandse woningzoekenden met sociale of medische problemen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 augustus 2018 was al gebleken dat van alle circa 53.000 sociale huurwoningen die tot en met 2018 waren aangekocht of bijgebouwd er geen één naar Nederlanders was gegaan die al vele jaren op de wachtlijst staan.

En een jaar later bleek dat sinds 2014 al ruim 83.000 sociale huurwoningen waren toegewezen aan 141.000 asielzoekers met een verblijfsstatus, terwijl Nederlandse woningzoekenden gemiddeld 9 jaar op een wachtlijst staan (Tweede Kamer, 19 september 2019).

Ook tijdens het verkiezingsdebat op 28 februari 2021 werd door Geert Wilders (PVV) nog eens naar deze discriminatie verwezen.

Ondanks dat het in strijd is met Artikel I van de Grondwet blijkt een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer nog steeds voorstander te zijn van het in stand houden van het discrimineren van Nederlanders op de sociale woningmarkt. Onderstaande motie is op 8 juli 2021 verworpen.

Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2021.

Geert Wilders over de schandalig discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt. De afgelopen 10 jaar zijn al meer dan 120.000 sociale huurwoningen met voorrang weggegeven aan asielzoekers, terwijl Nederlandse woningzoekenden 10 tot 15 jaar op de wachtlijst staan.

Alexander Kops tijdens het wetgevingsoverleg over wonen in de Tweede Kamer op 15 november 2021 over de discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt.

Gerard

Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waren in 2019 al ruim 41.000 meisjes en vrouwen genitaal verminkt en werden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering wordt tot op de dag van vandaag nog steeds hardnekkig weggekeken. In recente jaren is er echter slechts een enkele veroordeling inzake meisjesbesnijdenis geweest. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV.

Het verzoek aan de regering om te bewerkstellen dat na die enkele veroordeling nog veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis moeten volgen, werd echter door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Bijstandsfraudeurs met huizen in het buitenland gaan vrijuit.

Uit onderzoek door Bureau Buitenland is gebleken dat 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders fraude pleegt met de bijstand. Ze krijgen een uitkering, terwijl ze in Turkije een huis of een appartementencomplex bezitten van meer dan een ton, of een hotel van 2 miljoen euro, of een vastgoedproject van meer dan 5 ton. Hetzelfde geldt overigens voor veel Marokkaanse Nederlanders. Hieronder Léon de Jong (PVV) die naar aanleiding van het onderzoek en een aantal publicaties op 3 september 2020 deze fraude in de Tweede Kamer aan de orde stelde.

Een paar dagen later, op 8 september 2020, is echter gebleken dat de bijstandsfraudeurs van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer niets terug hoeven te betalen en dus zonder consequenties hun bijstandsuitkering kunnen behouden.

Gerard

Jihadisten mogen naar Nederland terugkomen.

Op 26 november 2019 is gebleken dat een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, met uitzondering van PVV en FvD, het geen probleem vindt om jihadisten, die zich hadden aangesloten bij Islamitische Staat (IS), en dus een groot gevaar vormen voor de Nederlandse bevolking, naar ons land te laten terugkeren.

Opmerkingen:

Reda Nidalha, één van de naar Nederland teruggekeerde gevaarlijke jihadisten is overigens sinds juni 2021 alweer op vrije voeten.

Zie ook: Linkse partijen tegen oppakken en uitzetten van illegale oorlogsmisdadigers.

Gerard

Frauderende asielzoekers mogen hun verblijfsvergunning houden.

Honderden frauderende asielzoekers blijken de afgelopen jaren gehonoreerd te zijn met een verblijfsvergunning, een uitkering en een sociale huurwoning. Op 6 oktober 2020 heeft VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) toegegeven dat de ten onrechte afgegeven verblijfsvergunningen moeilijk ingetrokken kunnen worden.

Saillant detail is dat een week later, op 13 oktober 2020, de motie waarin de regering verzocht werd om de verblijfsvergunningen in te trekken van statushouders die hebben gelogen om aan een verblijfsvergunning te komen door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer werd verworpen.

De fraudeurs kunnen dus met een gerust hart, en op kosten van de belastingbetaler, in hun met voorrang gekregen sociale huurwoningen blijven zitten.

Gerard

Illegaliteit en het faciliteren van mensensmokkel is niet strafbaar.

Sinds 2014 is illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar.

Tweets van de PvdA-Tweede Kamerleden Marit Maij en Paul Tang:

Ondanks de zeer grote toevloed van illegale immigranten naar Nederland, en de enorme problemen die daardoor zijn ontstaan, heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 1 december 2020 een verzoek aan de regering om illegaliteit weer strafbaar te stellen verworpen.

Hetzelfde was het geval in april 2021.

Saillant detail is dat in 2019 is gebleken dat van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer ook het faciliteren van mensensmokkel niet strafbaar gesteld hoefde te worden.

Op 20 april 2021 is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan om een Nederlands paspoort te geven aan de circa 10.000 illegale asielzoekers zonder geldige papieren, waarvan een verblijfsvergunning door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was geweigerd omdat ze er geen recht op hadden, maar van de regering toch in ons land mochten blijven (de zogeheten pardonners ). Zo wordt dus het illegalenprobleem opgelost.

Gerard

Tweede Kamer stemt voor bindend referendum.

Op dinsdag 22 september 2020 heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer de initiatiefwet van Ronald van Raak (SP) gesteund om de Grondwet te wijzigen zodat een correctief bindend referendum mogelijk wordt. Via een referendum kan de Nederlandse bevolking politieke besluiten corrigeren of wegstemmen. Zoals was te verwachten stemden de regeringspartijen VVD en CDA tegen het wetsvoorstel. Ook de SGP en DENK stemden tegen.

Op 26 januari 2021 heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel gestemd.

Gerard