Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan.

Op 11 september 2018 stond er in het Dagblad van het Noorden een steengoed artikel van de adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden dat nog steeds actueel is. Hieronder een samenvatting:

“We kunnen niet ontkennen dat ons land zichtbaar in verval is geraakt. Er is geen vertrouwen meer in de instituties en nog vele andere kwesties doen de verontwaardiging in de samenleving toenemen. Wat te denken van ons zorgvuldig opgebouwde culturele erfgoed dat in rap tempo wordt verkwanseld. Namen van scholen en pleinen worden zelfs aangepast. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën, het sinterklaasfeest is verworden tot een slavernijdiscussie en er zijn al plekken in Nederland waar de kerstboom niet meer welkom is. Verantwoordelijke instanties weten nauwelijks raad met de toenemende vluchtelingenstroom […]. De Randstedelijke arrogantie waarmee de genderdiversiteit aan de samenleving wordt opgedrongen doet de wenkbrauwen fronsen evenals de afschaffing van referenda. De overheid laat de ouderen in de steek en ook de jonge generatie krijgt het moeilijk op de arbeids- en woningmarkt. De nationale politie is het spoor bijster. Ook de rechtspraak wordt door steeds meer burgers verafschuwd vanwege de disbalans in aandacht voor de dader ten opzichte van het slachtoffer. Verder heeft de marktwerking in de zorg tot perverse prikkels geleid, waardoor ziektekostenpremies alsmaar blijven stijgen. Deze en meer sluimerende ontwikkelingen brengen ons maatschappelijk welbevinden in een neerwaartse spiraal. Bij de burgers leidt dat tot irritatie en frustratie. Een ontwikkeling die politici en bestuurders liever niet zien, omdat ze meer met hun eigen ‘merk’ bezig zijn dan met de publieke taak. Kernwaarden als integriteit, betrouwbaarheid en moreel besef worden met het grootste gemak geschonden. Allemaal signalen die in samenhang gemakkelijk kunnen leiden tot een maatschappelijke crisis. Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan. Dat zagen we al na de moord op Pim Fortuyn, toen een bestorming van het Binnenhof nog net kon worden afgewend.”