Noordzeeland

Met name door de ongebreidelde immigratie en het grote geboorteoverschot onder niet-westerse immigranten wordt Nederland steeds voller. Sinds 2000 is de bevolking met ruim 2 miljoen mensen toegenomen. Als deze trend zich doorzet, verwacht men dat aan het eind van deze eeuw Nederland uit haar voegen zal barsten. Vandaar dat in navolging van het inpolderen van het IJsselmeer (Flevoland) al geopperd wordt om ook een deel van de Noordzee in te polderen. Met name landbouworganisatie LTO heeft in maart 2021 al gevraagd om serieus te kijken naar de winning van nieuw land in de Noordzee. Daar is volgens LTO niet alleen de landbouw bij gebaat, maar ook stedenbouw. Overigens had waterstaatkundig ingenieur dr. ir. Geurt Van Hamel Roos al in de jaren ’70 een plan ontwikkeld voor een nieuwe provincie in de Noordzee, genaamd Noordzeeland. Hier zouden vier grote steden met minimaal 750.000 inwoners moeten komen. Van Hamel Roos had indertijd de volgende namen voor deze steden gekozen: Middelstede, Westpunte, Batavia en Noorderdam, met Middelstede als hoofdstad. Voor de verbinding met het vasteland zouden er tunnels moeten komen.

(Afbeelding aanklikken voor vergroting.)

Gerard