Rituele slacht is dierenmishandeling

Volgens wetenschappers, waaronder prof. Neville G. Gregory in zijn boek ‘Physiology and Behaviour of Animal Suffering’, sterven dieren na de halssnede een afschuwelijke verstikkingsdood van wel 4 à 5 minuten door bloed dat in de luchtpijp komt.

Ondanks dat blijkens artikel 2.1 (WD) verboden is om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken (gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van 19.500 euro) geldt dat niet voor de rituele slacht omdat in Nederland religie boven dierenmishandeling gaat.

Blijkens een uitspraak van de Raad van State op 16 mei 2019 valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder de grondwettelijke en verdragsrechtelijke beschermde vrijheid van godsdienst.

Overigens is in een aantal beschaafde Europese landen de rituele onverdoofde slacht bij wet verboden (Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland). Afbeelding aanklikken voor vergroting:

Gerard