Alle berichten door Gerard de Boer

Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waren in 2019 al ruim 41.000 meisjes en vrouwen genitaal verminkt en werden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering wordt tot op de dag van vandaag nog steeds hardnekkig weggekeken. In recente jaren is er echter slechts een enkele veroordeling inzake meisjesbesnijdenis geweest. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV.

Het verzoek aan de regering om te bewerkstellen dat na die enkele veroordeling nog veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis moeten volgen, werd echter door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Bijstandsfraudeurs met huizen in het buitenland gaan vrijuit.

Uit onderzoek door Bureau Buitenland is gebleken dat 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders fraude pleegt met de bijstand. Ze krijgen een uitkering, terwijl ze in Turkije een huis of een appartementencomplex bezitten van meer dan een ton, of een hotel van 2 miljoen euro, of een vastgoedproject van meer dan 5 ton. Hetzelfde geldt overigens voor veel Marokkaanse Nederlanders. Hieronder Léon de Jong (PVV) die naar aanleiding van het onderzoek en een aantal publicaties op 3 september 2020 deze fraude in de Tweede Kamer aan de orde stelde.

Een paar dagen later, op 8 september 2020, is echter gebleken dat de bijstandsfraudeurs van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer niets terug hoeven te betalen en dus zonder consequenties hun bijstandsuitkering kunnen behouden.

Gerard

Frauderende asielzoekers mogen hun verblijfsvergunning houden.

Honderden frauderende asielzoekers blijken de afgelopen jaren gehonoreerd te zijn met een verblijfsvergunning, een uitkering en een sociale huurwoning. Op 6 oktober 2020 heeft VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) toegegeven dat de ten onrechte afgegeven verblijfsvergunningen moeilijk ingetrokken kunnen worden.

Saillant detail is dat een week later, op 13 oktober 2020, de motie waarin de regering verzocht werd om de verblijfsvergunningen in te trekken van statushouders die hebben gelogen om aan een verblijfsvergunning te komen door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer werd verworpen.

De fraudeurs kunnen dus met een gerust hart, en op kosten van de belastingbetaler, in hun met voorrang gekregen sociale huurwoningen blijven zitten.

Gerard

Illegaliteit is niet strafbaar.

Sinds 2014 is illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar.

Tweets van de PvdA-Tweede Kamerleden Marit Maij en Paul Tang:

Ondanks de zeer grote toevloed van illegale immigranten naar Nederland, en de enorme problemen die daardoor zijn ontstaan, heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 1 december 2020 een verzoek aan de regering om illegaliteit weer strafbaar te stellen verworpen.

Saillant detail is dat in 2019 is gebleken dat van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het faciliteren van mensensmokkel niet strafbaar gesteld hoeft te worden.

Gerard

Mensensmokkel onder Nederlandse vlag.

Illegale immigranten die in gammele bootjes van Libië richting Europa varen brengen zichzelf moedwillig in gevaar door misbruik te maken van het internationale zeerecht waarin is vastgelegd dat schepen verplicht zijn hen aan boord te nemen. Maar het zeerecht stelt ook dat drenkelingen in de dichtstbijzijnde veilige haven aan land gezet moeten worden en die ligt niet in Europa voor wat betreft de NGO-schepen die al jaren voor de Libische kust varen om illegale immigranten op te pikken.

Zo heeft een vijftal schepen onder Nederlandse vlag, te weten de Sea Watch, Seefuchs, Sea Eye, Lifeline en Iuventa, de afgelopen jaren duizenden illegale immigranten van de Libische kust naar Europa overgebracht. Het laatste schip heeft zelfs vele maanden lang grote groepen illegalen van Libische mensensmokkelaars overgenomen en naar Italië gebracht. De Iuventa, met Amsterdam als thuishaven, was in augustus 2016 bij een Harense notaris op naam gezet van de stichting ‘Jugend Rettet Nederland’, de Nederlandse tak van de Berlijnse ‘hulporganisatie’. De administratie werd gevoerd door een medewerker van de Rotterdamse welzijnsorganisatie Schiezicht. Op onderstaande video van een Italiaanse rechercheur, die incognito 40 dagen lang de acties van de Iuventa heeft gefilmd, is duidelijk te zien hoe de ‘hulpverleners’ van het schip de illegale immigranten overnemen van Libische mensensmokkelaars, die daarna al zwaaiend naar huis terugvaren. Even later sleept een kleinere boot van de Iuventa de inmiddels lege smokkelsloep terug naar de Libische kust, zodat de mensensmokkelaars de boot weer opnieuw kunnen gebruiken voor de volgende groep illegalen. Duidelijk is ook de Nederlandse vlag op het achterdek van de ‘Iuventa’ te zien. Het schip is overigens in augustus 2017 in Italië aan de ketting gelegd wegens samenwerking met mensensmokkelaars.

Saillant detail is dat illegaliteit in Nederland sinds 2014 niet langer meer strafbaar is. Een motie om dat weer strafbaar te stellen is in januari 2020 door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Gerard

Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan.

Op 11 september 2018 stond er in het Dagblad van het Noorden een steengoed artikel van de adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden dat nog steeds actueel is. Hieronder een samenvatting:

“We kunnen niet ontkennen dat ons land zichtbaar in verval is geraakt. Er is geen vertrouwen meer in de instituties en nog vele andere kwesties doen de verontwaardiging in de samenleving toenemen. Wat te denken van ons zorgvuldig opgebouwde culturele erfgoed dat in rap tempo wordt verkwanseld. Namen van scholen en pleinen worden zelfs aangepast. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën, het sinterklaasfeest is verworden tot een slavernijdiscussie en er zijn al plekken in Nederland waar de kerstboom niet meer welkom is. Verantwoordelijke instanties weten nauwelijks raad met de toenemende vluchtelingenstroom […]. De Randstedelijke arrogantie waarmee de genderdiversiteit aan de samenleving wordt opgedrongen doet de wenkbrauwen fronsen evenals de afschaffing van referenda. De overheid laat de ouderen in de steek en ook de jonge generatie krijgt het moeilijk op de arbeids- en woningmarkt. De nationale politie is het spoor bijster. Ook de rechtspraak wordt door steeds meer burgers verafschuwd vanwege de disbalans in aandacht voor de dader ten opzichte van het slachtoffer. Verder heeft de marktwerking in de zorg tot perverse prikkels geleid, waardoor ziektekostenpremies alsmaar blijven stijgen. Deze en meer sluimerende ontwikkelingen brengen ons maatschappelijk welbevinden in een neerwaartse spiraal. Bij de burgers leidt dat tot irritatie en frustratie. Een ontwikkeling die politici en bestuurders liever niet zien, omdat ze meer met hun eigen ‘merk’ bezig zijn dan met de publieke taak. Kernwaarden als integriteit, betrouwbaarheid en moreel besef worden met het grootste gemak geschonden. Allemaal signalen die in samenhang gemakkelijk kunnen leiden tot een maatschappelijke crisis. Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan. Dat zagen we al na de moord op Pim Fortuyn, toen een bestorming van het Binnenhof nog net kon worden afgewend.”