Categorie archief: Grondwet

Over artikel I, vrijheid van meningsuiting en ‘positieve discriminatie’.

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. Met name artikel I (de antidiscriminatiebepaling) die met name door het optreden van de communistische fractie van de CPN tot stand is gekomen.

Voor 1983 was artikel I overigens een opsomming van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Suriname was weliswaar al sinds november 1975 onafhankelijk, maar het stond tot 1983 nog steeds in de Grondwet als zijnde Nederlands grondgebied).

In een toelichting werd door de toenmalige regering naar voren gebracht “dat artikel I van de nieuwe Grondwet de Nederlandse samenleving drastisch zal veranderen”. En dat is gebleken. Met name waar het de vrijheid van meningsuiting betrof. Zelfs een aantal politici, waaronder Hans Janmaat (CP/CD), Pim Fortuyn (LPF) en Geert Wilders (PVV), hebben dat aan den lijve ondervonden. Met artikel I in de hand is regelmatig getracht hen monddood te maken.

Overigens wordt artikel I – met name door de overheid – regelmatig en zonder consequenties geschonden. Onder de noemer ‘positieve discriminatie’ worden bepaalde bevolkingsgroepen opzettelijk bevooroordeeld bij de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Ook het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan asielzoekers met een verblijfstatus – terwijl Nederlanders al vele jaren op de wachtlijst staan – is een flagrante schending van artikel I van de Grondwet. Het gaat zelfs al zo ver dat ouders met kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geraakt, worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat statushouders voorrang genieten. Voor meer informatie, zie: Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de sociale woningmarkt.

Gerard