Categorie archief: Kalergi-plan

Over het Kalergi-plan en de EU.

De in 1923 door de Oostenrijkse graaf Richard Coudenhove-Kalergi opgerichte Paneuropese Unie streefde naar een verenigd Europa met open grenzen. Het was tevens zijn wens dat het nieuwe Europa bevolkt zou worden door een gemengd ‘toekomstras’ dat middels massa-immigratie gestalte zou moeten krijgen.

01

Sinds de oprichting van de EU zijn de bureaucraten in Brussel geleidelijk aan begonnen de agenda van Coudenhove-Kalergi uit te voeren. Zelfs de vlag van de EU lijkt verdacht veel op de vlag van Coudehove-Kalergi’s Paneuropese Unie.

01

Saillant detail is dat de vooroorlogse Nederlandse regering zeer ingenomen was met het gedachtegoed van Coudenhove Kalergi. Hij is dan ook in 1939 met alle egards ontvangen door minister-president Colijn en de minister van Buitenlandse zaken Patijn.

KalergiColijnPatijn

Gerard