Categorie archief: Politiek

Frauderende asielzoekers mogen hun verblijfsvergunning houden.

Honderden frauderende asielzoekers blijken de afgelopen jaren gehonoreerd te zijn met een verblijfsvergunning, een uitkering en een sociale huurwoning. Op 6 oktober 2020 heeft VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) toegegeven dat de ten onrechte afgegeven verblijfsvergunningen moeilijk ingetrokken kunnen worden.

Saillant detail is dat een week later, op 13 oktober 2020, de motie waarin de regering verzocht werd om de verblijfsvergunningen in te trekken van statushouders die hebben gelogen om aan een verblijfsvergunning te komen door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer werd verworpen.

De fraudeurs kunnen dus met een gerust hart, en op kosten van de belastingbetaler, in hun met voorrang gekregen sociale huurwoningen blijven zitten.

Gerard

Illegaliteit en het faciliteren van mensensmokkel is niet strafbaar.

Sinds 2014 is illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar.

Tweets van de PvdA-Tweede Kamerleden Marit Maij en Paul Tang:

Ondanks de zeer grote toevloed van illegale immigranten naar Nederland, en de enorme problemen die daardoor zijn ontstaan, heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 1 december 2020 een verzoek aan de regering om illegaliteit weer strafbaar te stellen verworpen.

Hetzelfde was het geval in april 2021.

Saillant detail is dat in 2019 is gebleken dat van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer ook het faciliteren van mensensmokkel niet strafbaar gesteld hoefde te worden.

Gerard

Tweede Kamer stemt voor bindend referendum.

Op dinsdag 22 september 2020 heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer de initiatiefwet van Ronald van Raak (SP) gesteund om de Grondwet te wijzigen zodat een bindend correctief referendum mogelijk wordt. Via een referendum kan de Nederlandse bevolking politieke besluiten corrigeren of wegstemmen. Zoals was te verwachten stemden de regeringspartijen VVD en CDA tegen het wetsvoorstel. Ook de SGP en DENK stemden tegen.

Gerard

Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan.

Op 11 september 2018 stond er in het Dagblad van het Noorden een steengoed artikel van de adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden dat nog steeds actueel is. Hieronder een samenvatting:

“We kunnen niet ontkennen dat ons land zichtbaar in verval is geraakt. Er is geen vertrouwen meer in de instituties en nog vele andere kwesties doen de verontwaardiging in de samenleving toenemen. Wat te denken van ons zorgvuldig opgebouwde culturele erfgoed dat in rap tempo wordt verkwanseld. Namen van scholen en pleinen worden zelfs aangepast. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën, het sinterklaasfeest is verworden tot een slavernijdiscussie en er zijn al plekken in Nederland waar de kerstboom niet meer welkom is. Verantwoordelijke instanties weten nauwelijks raad met de toenemende vluchtelingenstroom […]. De Randstedelijke arrogantie waarmee de genderdiversiteit aan de samenleving wordt opgedrongen doet de wenkbrauwen fronsen evenals de afschaffing van referenda. De overheid laat de ouderen in de steek en ook de jonge generatie krijgt het moeilijk op de arbeids- en woningmarkt. De nationale politie is het spoor bijster. Ook de rechtspraak wordt door steeds meer burgers verafschuwd vanwege de disbalans in aandacht voor de dader ten opzichte van het slachtoffer. Verder heeft de marktwerking in de zorg tot perverse prikkels geleid, waardoor ziektekostenpremies alsmaar blijven stijgen. Deze en meer sluimerende ontwikkelingen brengen ons maatschappelijk welbevinden in een neerwaartse spiraal. Bij de burgers leidt dat tot irritatie en frustratie. Een ontwikkeling die politici en bestuurders liever niet zien, omdat ze meer met hun eigen ‘merk’ bezig zijn dan met de publieke taak. Kernwaarden als integriteit, betrouwbaarheid en moreel besef worden met het grootste gemak geschonden. Allemaal signalen die in samenhang gemakkelijk kunnen leiden tot een maatschappelijke crisis. Er is maar weinig voor nodig om bij de bevolking de vlam in de pan te doen slaan. Dat zagen we al na de moord op Pim Fortuyn, toen een bestorming van het Binnenhof nog net kon worden afgewend.”

Xenofobeneiland.

Op donderdag 7 juni 2018. pleitte het Turks-Nederlandse Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) in de Tweede Kamer voor de aanleg van een ‘xenofobeneiland’ voor Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam in ons land.

Ook zijn partijgenoot, het Turks-Nederlandse Kamerlid Tunahan Kuzu, was een maand later van mening dat autochtone Nederlanders die de afgelopen decennia met lede ogen hun vertrouwde buurtje door de massa-immigratie en de criminaliteit onder veel allochtone jongeren hebben zien veranderen, en hier problemen mee hebben, maar moesten ‘oprotten’.

Gerard

De programma’s van de Centrumpartij en Centrum Democraten.

Hieronder het programma van de Centrumpartij van Hans Janmaat uit 1984, dat toen als zeer fout werd gezien. Die partij werd dan ook – met name vanwege punt 10 – op een breed front fel bestreden en als ‘staatsgevaarlijk’ door de BVD (tegenwoordig AIVD) scherp in de gaten gehouden.

Na interne onenigheid richtte Hans Janmaat op 7 november 1984 de Centrum Democraten op. Hieronder het programma van de CD.

Gerard

Seks met dieren was voor de JOVD geen probleem.

Al in de tijd dat Mark Rutte voorzitter was van de jongerenvereniging van de VVD (1988 – 1991) bleek men in die kringen niet vies te zijn van bestialiteit. Uiteindelijk kwam onder Ruttes opvolger Koen Petersen dit standpunt in het Politieke Kernprogramma 1994-1998 te staan. “We willen de traditionele man-vrouw verhouding doorbreken”, aldus de JOVD-voorzitter. Voor de liberale jongeren was seks met dieren zelfs een “vernieuwend element”. Opmerkelijk, want volgens artikel 254 van het wetboek van strafrecht is deze uitwas van seksualiteit verboden en kan de dader bestraft worden met maximaal een jaar gevangenisstraf.

Zie ook: Nijpels wilde pedofilie legaliseren.

Gerard

Links en religie.

In het verleden moesten linkse partijen helemaal niets van religie hebben want “godsdienst onderdrukt de arbeidersklasse”, maar sinds de islam in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen, hebben linkse partijen zich ontpopt als de grootste verdedigers van deze totalitaire religie. Zo mag onderstaande motie dan wel door een Kamermeerderheid zijn aangenomen, maar het zijn de linkse partijen (rozerode bolletjes) die tegengestemd hebben.

01LinksReligie

Gerard

Onderscheiding voor oud-wethouder die info lekte over moordenaar van Pim Fortuyn.

Vier uur na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (en de aanhouding van moordenaar Volkert van der Graaf) belde de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers – die veel contacten had met verscheidene links-extremistische actiegroepen – rond 22:00 uur met Sjoerd van de Wouw, de voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief, waar de Volkert werkte. Niet lang daarna waren ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist, waaronder informatie over zijn netwerk.

02

04

De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en op 31 december 2003 door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

03

Desondanks werd Jack Bogers op woensdag 22 juli 2020 door de gemeente Wageningen onderscheiden.

01

Hieronder de lovende woorden van de Wageningse PvdA-burgemeester Geert van Rumund tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

01

01

Nog dezelfde dag heeft het Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66).
01

Kamervragen.

BogersBosmaOllongren

Gerard