Categorie archief: Woningnood

Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de woningmarkt.

Nog steeds worden Nederlandse woningzoekenden zwaar gediscrimineerd. Het gaat zelfs zo ver dat gescheiden ouders met kinderen worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang genieten bij het toewijzen van een sociale huurwoning (afbeeldingen aanklikken voor vergroting).

In Amsterdam geldt het zelfs voor kwetsbare Nederlandse woningzoekenden met sociale of medische problemen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 augustus 2018 was al gebleken dat van alle circa 53.000 sociale huurwoningen die tot en met 2018 waren aangekocht of bijgebouwd er geen één naar Nederlanders was gegaan die al vele jaren op de wachtlijst staan.

En een jaar later bleek dat sinds 2014 al ruim 83.000 sociale huurwoningen waren toegewezen aan 141.000 asielzoekers met een verblijfsstatus, terwijl Nederlandse woningzoekenden gemiddeld 9 jaar op een wachtlijst staan (Tweede Kamer, 19 september 2019).

Ook tijdens het verkiezingsdebat op 28 februari 2021 werd door Geert Wilders (PVV) nog eens naar deze discriminatie verwezen.

Ondanks dat het in strijd is met Artikel I van de Grondwet blijkt een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer nog steeds voorstander te zijn van het in stand houden van het discrimineren van Nederlanders op de sociale woningmarkt. Onderstaande motie is op 8 juli 2021 verworpen.

Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2021.

Geert Wilders over de schandalig discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt. De afgelopen 10 jaar zijn al meer dan 120.000 sociale huurwoningen met voorrang weggegeven aan asielzoekers, terwijl Nederlandse woningzoekenden 10 tot 15 jaar op de wachtlijst staan.

Alexander Kops tijdens het wetgevingsoverleg over wonen in de Tweede Kamer op 15 november 2021 over de discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt.

Gerard