Nederland glijdt steeds meer af naar een politiek correcte dictatuur.

De uit Amerika overgewaaide tirannieke linkse politieke correctheid heeft onze samenleving steeds meer in zijn greep gekregen. Politieke correctheid streeft ernaar de mensen een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom is het dan ook totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Inmiddels leven we in een tijd waarin het not-done is als we het beestje bij de naam noemen. Het kan heden ten dage zelfs strafbaar zijn. Stond eerder de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, nu wordt deze verworvenheid door de politiek correcte waanzin steeds meer teniet gedaan. Dat geldt ook voor het feit dat een meerderheid zich steeds meer moet gaan aanpassen aan een luid roepende, dwingende intolerante minderheid. Vaak gesteund door een zich ‘progressief’ noemende politieke elite en hun doorgeefluik, de media. En zo glijdt Nederland steeds sneller af naar een politiek correcte dictatuur. En wie zich hiertegen verzet wordt monddood gemaakt of weggezet als racist, xenofoob, tokkie, etc. In de VS zit onder de linkse studenten de haat tegen de in hun ogen “rechtse” vrijheid van meningsuiting dusdanig diep dat ze op het terrein van de Berkeley-universiteit (Californië) inmiddels al ritueel de ‘Free Speech’ hebben verbrand:

De auteur en publicist George Carlin noemde politieke correctheid zelfs een vorm van fascisme: “Political correctness is fascism pretending to be manners”.

PolicorArtikel137

Gerard

Het begin van het einde van seculier Nederland.

Bij onze Koninklijke Marine kent men tegenwoordig gewone maanden en de ‘gezegende maand van de Ramadan’, waar binnen Defensie de Iftar als de belangrijkste avond wordt beschouwd. Ook bij onze politie wordt de Iftar uitbundig gevierd. En de regering heeft de Iftar inmiddels uitgeroepen tot ‘nationale’ iftar. Je zou haast denken dat de islam inmiddels de staatsgodsdienst is geworden……

RamadanMarinePolitieOverheid

Zie ook: Zelfislamiserende Nederlandse politie.

Gerard

Verklaring van Marrakech (Nederland tekent voor voortzetting massa-immigratie).

Op 2 mei 2018 vond in de Marokkaanse hoofdstad Marrakech een conferentie plaats over migratie dat door 57 landen, waaronder Nederland, werd bijgewoond.

01
Hier in Marrakech werd door de VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) een verklaring getekend om de immigratie uit Afrika te bevorderen door de Afrika-Europa-route aan te moedigen en mensen niet terug te sturen. Voorts om “de positieve invloed van migratie op de samenleving te benadrukken”.
Hieronder de tweet van Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, d.d. 9 mei 2018.

02
De ondertekening werd bevestigd door Robert-Jan Sieben, het plaatsvervangend Hoofd Bureau Migratiebeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (met dank aan Henk de Vries).

03

32440354_1422285817875292_9099660906962354176_n

 

Marrakech

Zie ook:

De resolutie van Straatsburg (1975) – Olie voor moslim-immigratie.

EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen.

Raad van Europa: resolutie 1743 over islam, islamisme en islamophobia in Europa.

De ondergang van Europa.

04

 

Gerard

Invoering van de euro is een van de grootste politieke kamikaze-acties uit de Nederlandse geschiedenis.

De euro, die ons op volkomen ondemocratische wijze door de strot is geduwd, heeft ons flink financieel nadeel opgeleverd. Bij de introductie was de werkelijke waarde van de euro namelijk exact 2 gulden. Echter, door een politiek spelletje kostte de euro ons na de invoering 20 cent meer, namelijk 2,20371 gulden. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één klap 10% armer. Dat betekende dus dat na de invoering van de euro iedereen ook 10% minder salaris kreeg. Wie in december 2001 tweeduizend gulden netto kreeg bijgeschreven, had op 1 januari 2002 duizend euro moeten ontvangen en niet 907,56 euro zoals het geval was. En dan hebben we het nog niet eens over het bedrijfsleven dat daarna met prijsaanpassingen een extra slaatje uit de invoering van de euro heeft geslagen.

Leidsch

Op 1 februari 2017 heeft Thierry Baudet van de partij Forum voor Democratie nog gepleit voor parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Hij noemde in de Tweede Kamer de gang van zaken die voorafging aan de invoering verbijsterend. Volgens hem was het opgeven van de gulden een van de grootste politieke kamikaze-acties uit de Nederlandse geschiedenis dat – zonder dat er ooit een kritisch debat over is geweest – heeft geleid tot verlies van soevereiniteit en tevens grote financiële en economische risico’s heeft veroorzaakt. Middels een parlementaire enquête zou er, aldus Baudet, gekeken moeten worden of de Nederlanders bewust zijn voorgelogen over de munt, maar een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 stemde zijn voorstel weg.

BaudetEuro
Gerard

Oorlog tussen Nederland en Duitsland op 26 juli 1951 beëindigd.

Niet op 5 mei 1945, maar ruim 6 jaar later – op 26 juli 1951 om 12:00 uur – is de staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland beëindigd. Weliswaar is de Duitse capitulatie op 6 mei 1945 (gedateerd 5 mei 1945) in Wageningen tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes getekend, maar dat betrof slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor de Duitse troepen in Nederland vanwege de capitulatie op 4 mei 1945 van de Duitse troepen in Noordwest-Europa. Overigens is er nooit een vredesverdrag tussen Nederland en Duitsland getekend. Dit had aanvankelijk te maken met het feit dat Nederland in oorlog was met het Duitse Rijk en er bij de beëindiging van de staat van oorlog in 1951 twee Duitse staten waren, namelijk de Bondsrepubliek Duitsland in het westen en de DDR in het oosten. Na de Duitse hereniging in 1990 vonden zowel de Nederlandse als de Duitse regering het echter niet meer nodig om alsnog een vredesverdrag te tekenen.

00

01

02

Gerard

Bevolking Nederland eind 2017.

Van de in totaal 17.1 miljoen (geregistreerde!) inwoners hebben 13.2 miljoen een Nederlandse achtergrond en 3.9 miljoen een migratieachtergrond (22.8%). In de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, ligt het percentage migranten meer dan dubbel zo hoog. Daar is de autochtone Nederlander inmiddels al een minderheid geworden. En deze trend zal zich blijven doorzetten door immigratie, het relatief hoge geboortecijfer onder migranten, de gezinshereniging van nieuwkomers, etc.

(Klikken om te vergroten.)

BevolkingNederland

OmvolkDenHaagJeugd

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN