Churchills verenigd Europa.

In september 1946 pleitte Winston Churchill voor de vorming van een verenigd Europa, waarin het pas verslagen Duitsland met Frankrijk de leiding moesten krijgen. Inmiddels hebben we dus zijn vurig gewenste verenigd Europa, waarin Duitsland en Frankrijk de grootste invloed hebben en waar Nederland steeds meer van haar soevereiniteit kwijtraakt…..

ChurchEU

Gerard

Advertenties

Drees veegde de vloer aan met Den Uyl over de massa-immigratie.

In een radio-uitzending op donderdag 19 mei 1977 heeft de sociaal-democratische oud-premier dr. Willem Drees (op dat moment minister van Staat) zijn voormalige partijgenoot Joop den Uyl (PVDA) verweten dat de blijvende vestiging van buitenlandse werknemers, met name uit Marokko en Turkije, en het toelatingsbeleid van Surinamers, de problemen in Nederland alleen maar groter hebben gemaakt. Volgens Drees was het indertijd de bedoeling geweest om buitenlandse werknemers slechts tijdelijk in het land toe te laten. “Den Uyl bevorderde de gezinshereniging en wettigde het verblijf van illegalen”, aldus Drees. Over de massa-immigratie van mensen uit het in 1975 onafhankelijk geworden Suriname was Drees van mening dat de Nederlandse regering het recht had gehad om voor Surinamers een toelatingsregeling te maken. “Tenslotte gaat het hier om mensen die van een onderbevolkt land naar het zeer overbevolkte land Nederland gingen”, aldus Drees. Om Nederland leefbaar te houden heeft Drees in zijn tijd als minister-president overigens nog gestreefd om het inwoneraantal rond de 10 miljoen te houden. Zo heeft hij begin jaren ’50 de Nederlanders regelmatig opgeroepen om te gaan emigreren (zie hiervoor mijn artikel ‘Nederland was te vol’).

01Tel

04Tel

02LC

03VV

Gerard

 

Helmut Schmidt luidde in 1981 al de noodklok over de massa-immigratie.

De voormalige sociaal-democratische bondskanselier Helmut Schmidt (SPD) wilde in 1981 al een totale immigratiestop. Door het massaal toelaten van migranten met een andere cultuur en religie vreesde hij dat het in de toekomst zou leiden tot een ontwrichting van de Duitse samenleving. Letterlijk heeft hij destijds gezegd: “Wir können nicht mehr Ausländer verdauen. Das gibt Mord und Totschlag”. Inmiddels heeft Duitsland er sinds 1981 in totaal ruim 2 miljoen migranten en vluchtelingen bijgekregen en medio januari 2018 heeft bondskanselier Angela Merkel aangekondigd dat Duitsland zal doorgaan met het toelaten van 220.000 asielzoekers per jaar. Daarbovenop mogen in het kader van de gezinshereniging nog eens maandelijks 1000 gezinsleden naar Duitsland komen.

SchmidtMigranten

SchmidtMigratie

Gerard

Kabinetsformatie 2017: Het “grapje” van killertje Pechtold.

Tijdens de kabinetsformatie bleek D66-voorman Pechtold een oplossing te hebben voor de stijgende kosten in de ouderenzorg, namelijk “voltooid leven”, oftewel een spuitje. Zo wil het kereltje dus afrekenen met mensen die Nederland na de oorlog hebben opgebouwd omdat ze nu te duur zijn geworden! Zie ook hier.
Volgens de NRC van 13 oktober 2017 was het maar een “grapje”, maar gezien Pechtolds voorliefde voor “voltooid leven” zou er best wel eens een kern van waarheid in kunnen schuilen.
Overigens was er in het verleden ook nog eens een andere voorstander voor “voltooid leven” vanwege de alsmaar stijgende kosten in de verpleeg- en verzorgingstehuizen (zie oud knipseltje).

Wordpress

Gerard

Immigratie maakt onze verzorgingsstaat onhoudbaar.

Beek

“Stop de massa-immigratie om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden”, aldus immigratie-deskundige Jan van de Beek. Al jaren doet hij onderzoek naar de kosten. “Als we zo doorgaan, gaat dat tientallen miljarden kosten. En dat trekt ons sociale vangnet niet”, zo becijfert hij. In onderstaande korte video vertellen Jan van de Beek en journalist Annabel Nanninga hoe door de immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat op termijn onhoudbaar wordt. Aansluitend nogmaals Van Beek bij Buitenhof over dit onderwerp (mei en juni 2017).

LangerDoorwerken

Gerard

VN-resolutie 181 inzake Palestina.

Eind 1947 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 181 aangenomen inzake de opdeling van het Britse mandaatgebied Palestina in een onafhankelijke Joodse en een onafhankelijke Arabische staat, waarbij Jeruzalem onder internationaal bestuur zou worden geplaatst. De Joodse leiders gingen akkoord, maar alle Arabische leiders weigerden resolutie 181 te aanvaarden en verklaarden voorts dat ze zich zouden verzetten tegen elke resolutie dat zou leiden tot opsplitsing, segregatie of deling van Palestina. Vervolgens braken er gewelddadigheden uit die – na de terugtrekking van de Britten op 14 mei 1948 – uitmondde in de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.

(Klikken om te vergroten.)

Palestina1947

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN