Scheiding tussen Kerk en Staat verdween in 1814 uit onze Grondwet.

Tijdens de Bataafse Republiek werd in 1796 officieel de strikte scheiding tussen Kerk en Staat afgekondigd en in 1798 in onze eerste Grondwet vastgelegd. Echter, nadat Nederland in 1814 onder Willem I een koninkrijk was geworden kwam in de nieuwe Grondwet dit beginsel als zodanig niet meer voor, noch in enige andere wettelijke bepaling. En nog steeds niet. Vandaar dat Nederland ook altijd politieke partijen met een religieuze grondslag heeft gekend en dat op de tafel van de voorzitter van de Tweede Kamer altijd de Bijbel heeft gestaan. En in de zomer van 2005 werd door Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) er ook nog eens de Koran nadrukkelijk naast gezet. Maar op 17 december 2014 maakte de voormalige Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) bekend dat deze twee heilige boeken t.z.t. van haar tafel zullen worden verwijderd. Maar ze zullen niet helemaal verdwijnen uit de Tweede Kamer. Ze worden alleen gedigitaliseerd en de voorzitter krijgt ze in een e-reader op haar tafel.

KerkStaat1

KerkStaat2

KerkStaat3

Gerard

Advertenties

De Stahlhelm gerecycled.

Na de bevrijding moesten alle Duitse soldaten hun helmen inleveren die daarna werden overgebracht naar de BK pannenfabriek in Kampen. Na te zijn voorzien van een oor en pootjes werden ze geëmailleerd en bij de HEMA verkocht als ‘een po van degelijke Duitse kwaliteit’.

Gerard

Po

De PVDA als hoeder van de monarchie.

Het is opmerkelijk dat het PVDA’ers zijn geweest die na de oorlog de monarchie overeind hebben gehouden. Eerst was het Drees (Greet Hofmans-affaire), daarna Den Uyl (Lockheed-affaire) en tenslotte Kok (kwestie- Zorreguieta). Temeer daar de voorganger van de PVDA, de SDAP, een anti-monarchistische, republikeinse partij was en dat voor de oorlog de verhouding tussen de sociaal-democraten en de Oranjes vaak ronduit vijandig was. Zelfs nog in 1966 pleitte een aantal prominenten binnen de PVDA voor afschaffing van de monarchie “zodra de regering van koningin Juliana is beëindigd”. En in oktober 1977 heeft het PVDA-congres zich wederom principieel uitgesproken tegen de monarchie en voor een republiek, maar daar is inmiddels niets meer van over.

Gerard

01

02

03

04

05

Het Zwarte Piet-probleem in 1940.

Ook in het eerste jaar van de Duitse bezetting was er al een probleem met Zwarte Piet. De bezetter vond namelijk dat hij wit moest zijn. De Duitsers waren bevreesd dat verzetsstrijders – verkleed als onherkenbare Zwarte Piet – zo sabotagedaden zouden kunnen plegen. In de door de bezetter gecontroleerde kranten werden de kinderen in 1940  met het volgende verhaaltje wijsgemaakt: “Door de verduisteringsmaatregelen raakt de goede Sint ’s avonds steeds zijn knecht kwijt. Sint Nicolaas is toen op het idee gekomen zijn trouwe helper wit te maken” (de verduisteringsmaatregelen waren door de Duitsers ingesteld om te voorkomen dat geallieerde bommenwerpers hun doel zouden vinden. Als het donker was, waren de burgers dan ook verplicht te voorkomen dat door ramen of andere openingen licht naar buiten kon schijnen en ook de straatlantaarns waren toen uit).

zw1

zw2

Maar na veel protest over de Witte Piet moest de Duitse bezetter op dit punt toch het onderspit delven. In 1941 was Zwarte Piet alweer terug.

ZwPiet1941

Maar 76 jaar na de Duitse bezetting had Nederland weer een Witte Piet (Sinterklaasjournaal, 9 november 2016). Dit om een dwingende minderheid tegemoet te komen. Eerder, op 4 november, had de sociaal-‘democratische’ minister Lodewijk Asscher al op TV  verkondigd: “Hoewel het een minderheid betreft die Zwarte Piet weg wilde hebben, moet de meerderheid zich daar maar naar schikken”.

Gerard

Over het legertje van Bernhard en de schietpartij op de Dam.

Inleiding.

“Met zijn plannetje om roverhoofdman te spelen voorzie ik nog vele moeilijkheden”. Met deze zin karakteriseerde de minister van Oorlog Lidth de Jeude in augustus 1944 in Londen de door koningin Wilhelmina doorgedreven benoeming van prins Bernhard tot bevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (de BS). En de minister zou later gelijk krijgen. Door onvoldoende selectie konden allerlei figuren zich bij Bernhards legertje aansluiten. Zijn BS had namelijk een enorme werfkracht en iedere ‘goede vaderlander’ (dus geen NSB’er) was welkom. Onder hen waren zelfs zwarthandelaren en collaborateurs die geen lid waren geweest van de NSB, maar die – nu de geallieerden aan de winnende hand waren –  zich geroepen voelden om ook ‘in het verzet’ te gaan. Het aanmelden bij de BS was totaal geen probleem. Je moest bijvoorbeeld voor twee tafeltjes verschijnen. Aan het ene werd gevraagd of je een goed Nederlander was. Na het ‘ja’ kwam je bij het tweede tafeltje, waar de oranje-armband werd uitgereikt, Voor de goede orde: in mei 1945 waren er in heel Nederland circa 200.000 BS’ers, terwijl het aantal werkelijke verzetsstrijders nooit meer dan circa 40.000 mannen en vrouwen had geteld. Voor veel echte verzetsmensen leek het of ineens iedereen in het verzet had gezeten. Daar hadden ze al die voorgaande jaren nooit iets van gemerkt………… En op 7 mei 1945 ging het goed mis met Bernhards ongedisciplineerde legertje.

De schietpartij op de Dam.

Op 7 mei 1945 vond er rond 15:00 uur op de Dam in Amsterdam een schietpartij plaats tussen matrozen van de Duitse Kriegsmarine, wier schip in een Amsterdams dok lag, en de BS, waarbij veel burgerslachtoffers zijn gevallen. De zaak is echter meteen daarna in de doofpot gestopt. De reden: het legertje van de Prins was in het geding. Hier de feiten:

Op 4 mei 1945 kreeg Bernhard in Beekbergen, namens generaal Montgomery, van de Canadese generaal Foulkes strikte orders dat zijn BS geen wapens mocht dragen (zie Bernhards instructie aan de BS d.d. 6 mei 1945 onderaan dit artikel). Tevens mochten alléén de Canadezen de Duitse troepen ontwapenen. Ondanks dat de Amsterdamse BS onder leiding van Carel Frederik Overhoff hiervan meteen op de hoogte was gesteld, heeft men zich niets van deze instructie aangetrokken en ging de BS toch gewapend de straat op. Terwijl de Dam volstroomde met feestgangers om de komst van de Canadezen te vieren begonnen met stengun gewapende BS’ers Duitse soldaten te provoceren en hardhandig aan te houden en te ontwapenen. Over dat provoceren heeft de destijds 12-jarige Aart Bitter, die erbij stond, later tegenover ondergetekende verklaard dat een aantal jonge BS’ers, die indruk wilde maken op de meisjes, ‘voor de lol’ met hun stenguns geregeld op de Duitse matrozen op het balkon van de Grote Club (hoek Kalverstraat/Paleisstraat) hadden gericht. Toen er later ook nog eens een Duitse soldaat werd neergeschoten, die had geweigerd zijn wapen af te geven, brak er een vuurgevecht uit tussen de Duitsers en de BS. Achteraf is gebleken dat na het eerste schot door de BS in de Paleisstraat door een tweetal BS’ers – die achter een draaiorgel stonden – direct in de richting van de Duitse matrozen op het balkon van de Grote Club werd geschoten. Dit werd ook nog eens bevestigd in een schriftelijke ooggetuigenverklaring van een Amsterdammer aan de rijksgeschiedschrijver Loe de Jong in 1968. Letterlijk schreef deze getuige: “De BS’ers achter het draaiorgel schoten naar het balkon, schuin boven hun hoofden. Het duurde niet lang of de partijen waren met elkaar in gevecht”. Vanaf de hoek Nieuwendijk-Dam en Rokin-Dam werd nu door de BS met stenguns op de Grote Club geschoten, waarop de Duitsers een machinegeweer in stelling brachten en hiermee terugschoten. In paniek vluchtte de menigte alle kanten op. Door rondvliegende kogels en mensen die onder de voet werden gelopen vielen er onder de feestvierders veel slachtoffers. Overigens wordt er nog steeds beweerd dat de Duitsers bewust op de feestvierders zouden hebben geschoten, maar dat is niet aannemelijk. Zoals gezegd, schoten ze ook met een machinegeweer op de BS. Dat was een MG34 die 800 à 900 schoten per minuut kon afgeven. Indien ze werkelijk bewust op de burgers zouden hebben geschoten dan waren er honderden in plaats van tientallen doden te betreuren geweest. Overigens heeft nooit iemand terecht gestaan omdat men van oordeel was dat het hele incident te wijten was aan een ‘misverstand’ tussen de BS en de Kriegsmarine. Maar indien de BS zich strikt aan de instructies zou hebben gehouden door geen wapens te dragen en de overgave en ontwapening van de Duitse militairen aan de Canadezen hebben overgelaten (en zeker geen Duitse soldaat neer te schieten) dan zou veel leed bespaard zijn gebleven.  Nadat de Canadezen op 8 mei 1945 Amsterdam waren binnengetrokken gaven de Duitsers in de Grote Club zich, zoals was afgesproken, de volgende morgen om 07:00 uur met hun wapens aan hen over. Na te zijn afgevoerd in krijgsgevangenschap mochten ze later naar hun Heimat terugkeren. De Canadezen waren echter helemaal niet te spreken over het ‘misverstand’ op 7 mei. BS-commandant Overhoff werd te verstaan gegeven dat als men zag dat zijn mannen nogmaals gewapend over straat liepen er meteen op hen geschoten zou worden. In ieder geval is de oorzaak van de schietpartij spoedig daarna in de doofpot gestopt, de daders nooit gestraft en zijn de nabestaanden van de slachtoffers door de overheid schandalig behandeld.

Hieronder de instructie van Bernhard aan de BS, foto’s en knipsels.

Gerard

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Zie ook: De Oranjegestapo van de Prins.

“Erger dan Hitler in 1940.”

Met een ‘blitzkrieg’ op de Midden-Javaanse stad Djokja begon in de nacht van 18 op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie. Om een snelle interventie van de VN-veiligheidsraad te bemoeilijken had minister-president Drees (PVDA) expres met de aanval gewacht totdat de VN met kerstreces was gegaan.

01

02

Op 22 december kwam de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen. De aangesloten landen waren furieus en dr. Hodgson, de  Australische afgevaardigde, noemde het militaire optreden van Nederland “Worse than even Hitler did to the Netherlands in 1940” en Amerika dreigde zelfs met het stopzetten van de Marshall-hulp.

03

In het tijdschrift ‘Kroniek van de Week’ werd Hodgsons opmerking ook nog eens treffend geïllustreerd.

04

Zoals was te voorzien had Nederland dan ook op 24 december een resolutie aan zijn broek, waarin gesommeerd werd de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. Desondanks ging het Nederlandse leger op Java nog door tot 31 december en op Sumatra zelfs tot 5 januari 1949. Toen was ook de beoogde gebiedsuitbreiding praktisch gerealiseerd. En een paar dagen later ging premier Drees doodleuk naar Indonesië om de veroverde gebieden te bezoeken, waardoor nogmaals de vergelijking met Hitler werd gemaakt. Zowel door de buitenlandse media als in de voormalige verzetskrant De Waarheid, de enige Nederlandse krant die fel gekant was tegen de koloniale oorlog in Indonesië.

05

06

Nadat bekend was geworden dat op 19 december 1948 vluchtende Indonesische burgers door Nederlandse vliegtuigen met mitrailleurs waren beschoten, publiceerde het voormalige verzetsblad De Vlam op 22 januari 1949 de onderstaande tekening van Wim van Wieringen op de voorpagina.

Vlam

Gerard

Over de bevriende staatshoofden Hitler en Johnson.

Wie voor de oorlog in Nederland iets lelijks over Hitler zei of schreef kon rekenen op een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Zo werd de destijds bekende schrijver Maurits Dekker op 5 mei 1938 veroordeeld tot 100 gulden boete (destijds een enorm bedrag) of twee maanden gevangenisstraf omdat hij in een brochure had geschreven dat Hitler ‘hysterisch’ was. En dat werd hem door de Nederlandse rechtbank zeer kwalijk genomen.

01

Toen na 10 november 1938 (Kristallnacht) de joden in Duitsland massaal werden vervolgd en in concentratiekampen opgesloten, was de Nederlandse politie extra alert dat er niets onvriendelijks over Hitler werd gezegd. In heel Nederland werden mensen opgepakt en berecht die zich op een of andere manier negatief hadden uitgelaten. Hieronder was zelfs een dominee die Hitler een ‘boef’ had genoemd.

02

In de tweede helft van de jaren ’30 heeft de Nederlandse politie dan ook heel wat  processen-verbaal opgemaakt van lieden die zich op een of andere manier negatief over ons bevriende Duitse staatshoofd hadden uitgelaten.

03

Hetzelfde gebeurde in 1967 toen door de  Amerikaanse terreurbombardementen op dichtbevolkte woonwijken, scholen en ziekenhuizen inmiddels 400.000 Noord-Vietnamese mannen, vrouwen en kinderen waren gedood (bron: New York Times). Ook toen zijn verscheidene mensen vervolgd wegens belediging van het bevriende Amerikaanse staatshoofd Johnson.

04

05

06

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN