Tagarchief: D66

De NPO als propagandazender voor D66.

De publieke omroep NPO wordt steeds radicaler met contstante propaganda voor het klimaat, gedweep met diversiteit, massa-immigratie, gendergeneuzel, etc.

Zo bleek ook bij de propagandadocumentaire over D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag, die vlak voor de verkiezingen in maart 2021 werd uitgezonden, de verwevenheid van de NPO en D66. Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66, gaf de instructies – zo werden beelden van Sigrid Kaag met volle champagneglazen in het straatarme Niger eruit geknipt omdat het “niet goed was voor het imago”. En Kaag mocht zelfs meepraten over het tijdstip van uitzenden.

Ook de voorzitter van de NPO blijkt een D66-activist te zijn. De propagandadocumentaire over Sigrid Kaag was in handen van de omroep VPRO. De directeur daarvan is een voormalig campagneleider van D66. Deze beide heren zitten ook in het bestuur van het CoBO-fonds dat de documentaire heeft betaald. Er is ook geld van het Filmfonds, met in het bestuur Thom de Graaf van D66. Dat fonds valt weer onder minister Van Engelshoven van D66. De hoogste ambtenaar van het ministerie van OC&W op het gebied van de media is van D66. Tot voor kort werd de onafhankelijke toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, geleid door een aanhanger van minister Ollongren van D66. Zie video.

Hieronder de uitgeschreven speech (aanklikken voor vergroting), de motie en de stemming in de Tweede Kamer.

Tijdens het notaoverleg OCW-begroting Media in de Tweede Kamer op maandag 29 november 2021 gaf Martin Bosma (PVV) tien voorbeelden van de radicalisering van de NPO.

Gerard

D66 tegen het verwijderen van kinderporno op internet door EOKM.

Blijkens het jaarverslag van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) waren in 2018 ruim 163.400 meldingen binnengekomen van kinderporno op internet. Dat was bijna twee keer zoveel als in 2017. Er werden in totaal 224.000 links bekeken naar mogelijk misbruik van kinderen. Daarvan bleek 73% strafbaar materiaal te bevatten. Aangezien de politie en justitie onvoldoende capaciteit hadden om kinderporno op internet op te sporen, hebben de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PVDA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) op 27 maart 2018 en motie ingediend waarin de regering verzocht werd het mogelijk te maken dat EOKM – in samenwerking met de politie – ingezet werd om kinderporno op het internet te zoeken en te verwijderen. De motie werd – met uitzondering van de voltallige fractie van D66 – in maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen.

Gerard

EU-lidmaatschap wordt toch niet in de Grondwet verankerd.

Om een Nederlandse uittreding van de EU bijna onmogelijk te maken hadden de D66-leden Rob Jetten en Kees Verhoeven een wetsvoorstel ingediend om het EU-lidmaatschap in de Grondwet vast te leggen. Het voorstel werd echter op donderdagavond 25 februari 2021 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Alleen D66, GroenLinks en 50PLUS hadden voor het wetsvoorstel gestemd.

Gerard

D66 wilde gedwongen sterilisatie.

Toen Nederland in 1970 circa 13 miljoen inwoners telde, begon D66 zich zorgen te maken over de bevolkingsgroei. De werkgroep ‘bevolkingspolitiek’ van die partij kwam daarom met een voorstel om middels gedwongen sterilisatie de groei van de bevolking tot staan te brengen als Nederland het aantal van 17 à 18 miljoen inwoners had bereikt.

(Klikken voor vergroting.)

D66sterilisatie

Inmiddels telt Nederland ruim 17 miljoen inwoners en is D66 een pro-immigratie partij geworden. In de ogen van de huidige D66-minister Sigrid Kaag is migratie “een verrijking voor de Nederlandse samenleving” (Kaag op het D66-partijcongres in november 2016).

D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen wilde in maart 2020 zelfs massaal migranten importeren uit Afrika en Azië.

d66immigratie

Zie ook: D66 wil meer woningen voor asielzoekers.

Gerard

Kabinetsformatie 2017: Het “grapje” van killertje Pechtold.

Tijdens de kabinetsformatie bleek D66-voorman Pechtold een oplossing te hebben voor de stijgende kosten in de ouderenzorg, namelijk “voltooid leven”, oftewel een spuitje. Zo wil het kereltje dus afrekenen met mensen die Nederland na de oorlog hebben opgebouwd omdat ze nu te duur zijn geworden! Zie ook hier.
Volgens de NRC van 13 oktober 2017 was het maar een “grapje”, maar gezien Pechtolds voorliefde voor “voltooid leven” zou er best wel eens een kern van waarheid in kunnen schuilen.
Overigens was er in het verleden ook nog eens een andere voorstander voor “voltooid leven” vanwege de alsmaar stijgende kosten in de verpleeg- en verzorgingstehuizen (zie oud knipseltje).

Wordpress

Gerard