Tagarchief: Discriminatie

Over artikel I, vrijheid van meningsuiting en ‘positieve discriminatie’.

In 1983 werd de Grondwet ingrijpend herzien. Met name artikel I (de antidiscriminatiebepaling) die met name door het optreden van de communistische fractie van de CPN tot stand is gekomen.

Voor 1983 was artikel I overigens een opsomming van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Suriname was weliswaar al sinds november 1975 onafhankelijk, maar het stond tot 1983 nog steeds in de Grondwet als zijnde Nederlands grondgebied).

In een toelichting werd door de toenmalige regering naar voren gebracht “dat artikel I van de nieuwe Grondwet de Nederlandse samenleving drastisch zal veranderen”. En dat is gebleken. Met name waar het de vrijheid van meningsuiting betrof. Zelfs een aantal politici, waaronder Hans Janmaat (CP/CD), Pim Fortuyn (LPF) en Geert Wilders (PVV), hebben dat aan den lijve ondervonden. Met artikel I in de hand is regelmatig getracht hen monddood te maken.

Overigens wordt artikel I – met name door de overheid – regelmatig en zonder consequenties geschonden. Onder de noemer ‘positieve discriminatie’ worden bepaalde bevolkingsgroepen opzettelijk bevooroordeeld bij de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen wanneer er sprake is van gelijke geschiktheid. Ook het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan asielzoekers met een verblijfstatus – terwijl Nederlanders al vele jaren op de wachtlijst staan – is een flagrante schending van artikel I van de Grondwet. Het gaat zelfs al zo ver dat ouders met kinderen, die door omstandigheden dakloos zijn geraakt, worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat statushouders voorrang genieten. Voor meer informatie, zie: Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de sociale woningmarkt.

Gerard

Nederlanders worden zwaar gediscrimineerd op de woningmarkt.

Nog steeds worden Nederlandse woningzoekenden zwaar gediscrimineerd. Het gaat zelfs zo ver dat gescheiden ouders met kinderen worden doorverwezen naar de daklozenopvang omdat asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang genieten bij het toewijzen van een sociale huurwoning (afbeeldingen aanklikken voor vergroting).

In Amsterdam geldt het zelfs voor kwetsbare Nederlandse woningzoekenden met sociale of medische problemen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 augustus 2018 was al gebleken dat van alle circa 53.000 sociale huurwoningen die tot en met 2018 waren aangekocht of bijgebouwd er geen één naar Nederlanders was gegaan die al vele jaren op de wachtlijst staan.

En een jaar later bleek dat sinds 2014 al ruim 83.000 sociale huurwoningen waren toegewezen aan 141.000 asielzoekers met een verblijfsstatus, terwijl Nederlandse woningzoekenden gemiddeld 9 jaar op een wachtlijst staan (Tweede Kamer, 19 september 2019).

Ook tijdens het verkiezingsdebat op 28 februari 2021 werd door Geert Wilders (PVV) nog eens naar deze discriminatie verwezen.

Ondanks dat het in strijd is met Artikel I van de Grondwet blijkt een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer nog steeds voorstander te zijn van het in stand houden van het discrimineren van Nederlanders op de sociale woningmarkt. Onderstaande motie is op 8 juli 2021 verworpen.

Algemene Politieke Beschouwingen, 22 september 2021.

Geert Wilders over de schandalig discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt. De afgelopen 10 jaar zijn al meer dan 120.000 sociale huurwoningen met voorrang weggegeven aan asielzoekers, terwijl Nederlandse woningzoekenden 10 tot 15 jaar op de wachtlijst staan.

Alexander Kops tijdens het wetgevingsoverleg over wonen in de Tweede Kamer op 15 november 2021 over de discriminatie van Nederlanders op de sociale woningmarkt.

Gerard