Tagarchief: Hitler

Kabinetsformatie 2017: Het “grapje” van killertje Pechtold.

Tijdens de kabinetsformatie bleek D66-voorman Pechtold een oplossing te hebben voor de stijgende kosten in de ouderenzorg, namelijk “voltooid leven”, oftewel een spuitje. Zo wil het kereltje dus afrekenen met mensen die Nederland na de oorlog hebben opgebouwd omdat ze nu te duur zijn geworden! Zie ook hier.
Volgens de NRC van 13 oktober 2017 was het maar een “grapje”, maar gezien Pechtolds voorliefde voor “voltooid leven” zou er best wel eens een kern van waarheid in kunnen schuilen.
Overigens was er in het verleden ook nog eens een andere voorstander voor “voltooid leven” vanwege de alsmaar stijgende kosten in de verpleeg- en verzorgingstehuizen (zie oud knipseltje).

Wordpress

Gerard

Gevluchte koningin Wilhelmina en haar regering wilden het met Hitler op een akkoordje gooien.

De op 13 mei 1940 gevluchte Wilhelmina en haar regering zaten nog maar amper een dag in Engeland, ‘om van daaruit de strijd voort te zetten’, of ze waren alweer van plan om –  tegen de afspraken met Engeland en Frankrijk in – met Nazi-Duitsland te gaan onderhandelen. Dat blijkt onder andere ook uit een vrijgegeven, geheim document uit het Britse archief.
Op de morgen van de 14e mei 1940 werd de Engelse minister van Buitenlandse Zaken lord Halifax benaderd door een verontruste Charles Corbin, de Franse ambassadeur in Londen. Dit naar aanleiding van een brief die Wilhelmina naar de Franse president Lebrun had gestuurd, en waaruit het Nederlandse voornemen werd opgemaakt.
Dit was overigens nog voor het Duitse bombardement op Rotterdam dat pas die middag om 13:30 uur zou plaatsvinden.

Onder druk van Churchill en het Britse oorlogskabinet werd het Nederlandse plan afgeblazen en moest Wilhelmina haar minister-president De Geer ontslaan en vervangen door Gerbrandy.

WilhHitler

Zie ook mijn artikel: De ‘plotselinge’ vlucht van koningin Wilhelmina en haar regering in mei 1940 was al vanaf november 1939 voorbereid.

Gerard

Prins Hendrik bood Hitler zijn diensten aan.

Vlak na de machtsovername van Hitler op 30 januari 1933 bracht prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, eind februari een bezoek aan Berlijn om de feestelijke opening bij te wonen van de Internationale Automobiel- en motorrijwieltentoonstelling. Tijdens dat bezoek heeft Hendrik ook kennisgemaakt met  Adolf Hitler en aangeboden om voor 7.5 miljoen gulden de “Duitse invloed” in Nederland te helpen vergroten. De Führer is echter niet op het aanbod ingegaan.

HendrHit33

Het aanbod van Hendrik heeft Hitler op 24 juli 1942 verklaard tegenover een aantal officieren en vertrouwelingen en is door diens stenograaf, de Duitse advocaat Henry Picker, opgetekend. Na de oorlog heeft Picker dit feit vermeld in zijn boek ‘Hitlers Tischgesprache im Fuhrerhauptquartier’. Hieronder het bewuste gedeelte uit de Engelse versie.

HendrPick

Op 8 november 1979 heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie NIOD (toen nog RIOD) verklaard dat het boek betrouwbaar was.

HendrHit

Gerard

Hitler werd in 1939 voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede.

In januari 1939 heeft de Zweedse sociaal-democratische senator Erik Brandt in een brief aan het Nobel-comité Adolf Hitler aanbevolen voor de Nobelprijs voor de vrede. Dit tot grote schrik van Brandts partij, de Socialdemokraterna, dat zich haastte te verklaren dat het een “ironische mop” was. Volgens de partij wilde Brandt een statement maken omdat hij de kandidatuur van de  Britse premier Neville Chamberlain ongepast vond vanwege diens slappe optreden tegen Nazi-Duitsland. Deze verklaring – die ook nog eens in het partijblad Social-Demokraten werd afgedrukt – wordt tot op de dag van vandaag nog steeds graag geciteerd. Maar het was geen ‘ironische mop’ en ook geen statement. Senator Brandt was begin 1939 – “na alles goed doordacht te hebben”, zoals hij zelf verklaarde – er wel degelijk heilig van overtuigd “dat het aan Hitler te danken was dat het nog steeds vrede was”. Onder grote druk van zijn partij moest Brandt uiteindelijk zijn aanbevelingsbrief intrekken.

HitlNobelTot

Gerard

“Erger dan Hitler in 1940.”

Met een ‘blitzkrieg’ op de Midden-Javaanse stad Djokja begon in de nacht van 18 op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie. Om een snelle interventie van de VN-veiligheidsraad te bemoeilijken had minister-president Drees (PVDA) expres met de aanval gewacht totdat de VN met kerstreces was gegaan.

01

02

Op 22 december kwam de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen. De aangesloten landen waren furieus en dr. Hodgson, de  Australische afgevaardigde, noemde het militaire optreden van Nederland “Worse than even Hitler did to the Netherlands in 1940” en Amerika dreigde zelfs met het stopzetten van de Marshall-hulp.

03

In het tijdschrift ‘Kroniek van de Week’ werd Hodgsons opmerking ook nog eens treffend geïllustreerd.

04

Zoals was te voorzien had Nederland dan ook op 24 december een resolutie aan zijn broek, waarin gesommeerd werd de vijandelijkheden onmiddellijk te staken. Desondanks ging het Nederlandse leger op Java nog door tot 31 december en op Sumatra zelfs tot 5 januari 1949. Toen was ook de beoogde gebiedsuitbreiding praktisch gerealiseerd. En een paar dagen later ging premier Drees doodleuk naar Indonesië om de veroverde gebieden te bezoeken, waardoor nogmaals de vergelijking met Hitler werd gemaakt. Zowel door de buitenlandse media als in de voormalige verzetskrant De Waarheid, de enige Nederlandse krant die fel gekant was tegen de koloniale oorlog in Indonesië.

05

06

Nadat bekend was geworden dat op 19 december 1948 vluchtende Indonesische burgers door Nederlandse vliegtuigen met mitrailleurs waren beschoten, publiceerde het voormalige verzetsblad De Vlam op 22 januari 1949 de onderstaande tekening van Wim van Wieringen op de voorpagina.

Vlam

Gerard

Over de bevriende staatshoofden Hitler en Johnson.

Wie voor de oorlog in Nederland iets lelijks over Hitler zei of schreef kon rekenen op een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Zo werd de destijds bekende schrijver Maurits Dekker op 5 mei 1938 veroordeeld tot 100 gulden boete (destijds een enorm bedrag) of twee maanden gevangenisstraf omdat hij in een brochure had geschreven dat Hitler ‘hysterisch’ was. En dat werd hem door de Nederlandse rechtbank zeer kwalijk genomen.

01

Toen na 10 november 1938 (Kristallnacht) de joden in Duitsland massaal werden vervolgd en in concentratiekampen opgesloten, was de Nederlandse politie extra alert dat er niets onvriendelijks over Hitler werd gezegd. In heel Nederland werden mensen opgepakt en berecht die zich op een of andere manier negatief hadden uitgelaten. Hieronder was zelfs een dominee die Hitler een ‘boef’ had genoemd.

02

In de tweede helft van de jaren ’30 heeft de Nederlandse politie dan ook heel wat  processen-verbaal opgemaakt van lieden die zich op een of andere manier negatief over ons bevriende Duitse staatshoofd hadden uitgelaten.

03

Hetzelfde gebeurde in 1967 toen door de  Amerikaanse terreurbombardementen op dichtbevolkte woonwijken, scholen en ziekenhuizen inmiddels 400.000 Noord-Vietnamese mannen, vrouwen en kinderen waren gedood (bron: New York Times). Ook toen zijn verscheidene mensen vervolgd wegens belediging van het bevriende Amerikaanse staatshoofd Johnson.

04

05

06

Gerard

Koningin Wilhelmina en haar regering konden hun geluk niet op.

Ondanks dat inmiddels ruim 100.000 mensen crepeerden in Duitse concentratiekampen; Engeland en Frankrijk op 3 september 1939 Duitsland de oorlog hadden verklaard en Warschau eind september 1939 door de Duitse luftwaffe was platgebombardeerd waarbij 25.800 Poolse burgers om het leven waren gekomen, waren koningin Wilhelmina en haar regering de eersten die Adolf Hitler gelukwensten met het feit dat hij op 8 november 1939 bij een aanslag in de Bürgerbräukeller in München op het nippertje aan de dood was ontsnapt. Ja, Hare Majesteit en de Nederlandse regering hadden zelfs “met voldoening vernomen” dat de Führer de aanslag had overleefd……….

Gerard

01

02

03

04

Omgetoverd van een jong invloedrijk lid van Hitlers lijfwacht in een Prins der Nederlanden.

De eerste berichten dat prins Bernhard lid was geweest van Hitlers lijfwacht verschenen in twee gezagsgetrouwe kranten, namelijk op 3 januari 1937 in de katholieke De Tijd en op 4 januari 1937 in de gereformeerde De Banier. Dit naar aanleiding van het feit dat  vanwege een paar anti-Duitse incidenten in Nederland de paspoorten van drie Duitse prinsessen – die bij het prinselijk huwelijk op 7 januari als bruidsmeisjes zouden fungeren – door de Duitse autoriteiten waren ingetrokken. De Tijd schreef: “Prins Bernhard, die voor hij het Nederlandse staatsburgerschap verwierf lid was van Hitlers lijfwacht, heeft onmiddellijk per speciale zending aan Hitler gevraagd de nodige maatregelen te treffen”.
De invloed van de Prins heeft in ieder geval succes gehad want de paspoorten zijn daarna meteen aan de bruidsmeisjes teruggegeven zodat ze alsnog naar Nederland konden reizen.

01

02

De vroegere ‘functie’ van prins Bernhard werd op 28 januari 1937 wederom naar voren gebracht in een toespraak door professor Van Ginneken ter herdenking van het prinselijk huwelijk tijdens een publieke senaatsvergadering in de aula van de Universiteit Nijmegen, waarbij overigens ook jhr. mr. Smits van Oyen, de afgevaardigde van koningin Wilhelmina, aanwezig was. Hier een gedeelte uit de toespraak van professor Van Ginneken: “En prins Bernhard? Meent gij dat hij zo vanzelf maar is omgetoverd van een jong invloedrijk lid van Hitlers lijfwacht in een Prins der Nederlanden? Waar twee zulke jonge mensen de leiding nemen van ons volk kon dan ook heel veel gebeuren, dat vele ouderen reeds lang onmogelijke waanden Bij toverslag is Nederland uit zijn matte verdruktheid opgestaan. De economische crisis en de algemene werkloosheid hadden ons murw geslagen. Er was geen moed, geen hoop meer in ons volk. En nu is er een enthousiasme losgeslagen, dat niemand had meegemaakt” (verslag De Tijd, 28-01-1937).

Lijfw2017

Maar niet iedereen was zo enthousiast over deze omgetoverde lijfwacht. En zeker niet het dagblad De Tribune dat op 1 februari 1937 als volgt uithaalde: “We moeten zeggen, dat wij de vreugde van prof. van Ginneken, omdat een jong invloedrijk lid van Hitler’s lijfwacht is ‘omgetoverd’ in een Nederlandse prins en nu de leiding gaat nemen van ons volk, in het geheel niet delen….”.

LijfwFB2

En Het Volksdagblad vroeg zich op 1 juli 1938 af of het “hoogste wensen en begeren” van NSB-leider Mussert soms iets te maken had met de speciale (nationaal-socialistische) verlangens van de NSB: “Want Mussert weet natuurlijk ook wel dat Bernhard eens tot de lijfwacht van de heer Hitler behoorde” .

LijfwFB3

Zie ook:

De prinselijke doofpot.

Diplomatiek berichtenverkeer in 1944 over het SS-lidmaatschap van prins Bernhard.

Spontane Nederlandse jeugd verwelkomt prins Bernhard met de Hitlergroet.

Prinses Juliana bezocht in 1936 de Nazi-Olympiade.

Gerard