Tagarchief: Immigranten

Illegaliteit en het faciliteren van mensensmokkel is niet strafbaar.

Sinds 2014 is illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar.

Tweets van de PvdA-Tweede Kamerleden Marit Maij en Paul Tang:

Ondanks de zeer grote toevloed van illegale immigranten naar Nederland, en de enorme problemen die daardoor zijn ontstaan, heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 1 december 2020 een verzoek aan de regering om illegaliteit weer strafbaar te stellen verworpen.

Hetzelfde was het geval in april 2021.

Saillant detail is dat in 2019 is gebleken dat van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer ook het faciliteren van mensensmokkel niet strafbaar gesteld hoefde te worden.

Op 20 april 2021 is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan om een Nederlands paspoort te geven aan de circa 10.000 illegale asielzoekers zonder geldige papieren, waarvan een verblijfsvergunning door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was geweigerd omdat ze er geen recht op hadden, maar van de regering toch in ons land mochten blijven (de zogeheten pardonners ). Zo wordt dus het illegalenprobleem opgelost.

Gerard