Tagarchief: Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waren in 2019 al ruim 41.000 meisjes en vrouwen genitaal verminkt en werden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering wordt tot op de dag van vandaag nog steeds hardnekkig weggekeken. In recente jaren is er echter slechts een enkele veroordeling inzake meisjesbesnijdenis geweest. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV.

Het verzoek aan de regering om te bewerkstellen dat na die enkele veroordeling nog veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis moeten volgen, werd echter door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard