Tagarchief: Orwell

Orwells roman ‘1984’ wordt steeds meer werkelijkheid.

De uit Amerika overgewaaide tirannieke politiek correcte waanzin heeft onze samenleving steeds meer in zijn greep gekregen.
Politieke correctheid streeft ernaar de mensen een uniformiteit van denken en gedrag op te leggen en tolereert daarbij geen tegenspraak. Daarom is het dan ook totalitair en een regelrechte bedreiging van het vrije woord. Precies waar George Orwell in zijn boek voor gewaarschuwd heeft. Inmiddels is het dus ook in ons land not-done om het beestje bij de naam noemen. Het kan heden ten dage zelfs strafbaar zijn. Stond eerder de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel, nu worden – mede door een al groter intolerant deel van de bevolking – deze verworvenheid langzaam teniet gedaan.
Mensen lopen op eieren of iets nog wel of niet gezegd kan worden en men past steeds meer zelfcensuur toe. Zeer politiek incorrect is tegenwoordig bijvoorbeeld het woord Eskimo. Kinderen worden op school door met name linkse leerkrachten erop gewezen geen Eskimo meer te zeggen, maar Inuk of Inuit. Ook in de Nederlandse musea zijn woorden als Eskimo, Indiaan, etc. taboe. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft zelfs een werkgroep ingesteld die alle benamingen afloopt. Naambordjes op de zalen worden indien nodig aangepast. Naast het Rijksmuseum blijkt dat andere grote musea in Nederland, zoals Het Museum Volkenkunde, het Afrikamuseum en het Tropenmuseum al druk bezig zijn met het politiek correct aanpassen van de beschrijvingen. De taalkundige Vivien Waszink van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) zou het overigens een goed idee vinden als ook in de literatuur de namen Eskimo, Indiaan, etc. worden verwijderd en aangepast.
Ook woorden als ‘achterbuurt’ en ‘allochtoon’ zijn taboe. Dat moet nu ‘krachtwijk’ en ‘niet-westerse immigrant’ zijn. En zo zijn er legio Nederlandse woorden die inmiddels not-done zijn, en vervangen door nieuwe woorden. ‘Nieuwspraak’ dus. Rechtstreeks gekopieerd uit George Orwells ‘1984’. Maar dat was nog fictie. Wat er nu gaande is, is werkelijkheid. Het duurt niet lang meer of men gaat met een zaklantaarn door de dikke Van Dale om alle politiek incorrecte woorden uit de Nederlandse taal te schrappen. De volgende stap is het uitwissen van de geschiedenis. Inmiddels zijn er al stemmen opgegaan om Nederlandse historische monumenten en namen van straten, pleinen en plantsoenen van ‘koloniale Nederlanders’ te verwijderen. Zo wordt er onder meer gepleit om het standbeeld van Jan Pietersz. Coen in Hoorn neer te halen en de Coentunnel te hernoemen. En zo glijdt Nederland steeds sneller af naar een politiek correcte dictatuur. De auteur en publicist George Carlin noemde politieke correctheid zelfs een vorm van fascisme: “Political correctness is fascism pretending to be manners”.

Orwell1984Boek

Gerard