Tagarchief: PVDA

Kindhuwelijken worden in Nederland gedoogd.

kind2016

Aangezien pedofilie nog altijd strafbaar is in Nederland, blijkt er een uitzondering gemaakt te worden voor mensen met een andere cultuur en religie. Uit onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut is namelijk gebleken dat er alleen al in de jaren 2013 – 2014 circa 500 kindhuwelijken in Nederland voorkwamen, waarvan zo’n 160 onder asielzoekers.

Video:

Het ontbinden van kindhuwelijken stuitte echter op bezwaren van een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie met die strekking van de CDA’er Peter Oskam werd op 13 oktober 2015 door de VVD, PVDA, GroenLinks en DENK verworpen.

motie-oskamkindhuwelijken

motie-oskam

OmzigtTweet

kindtrouw

Weliswaar worden (pas!) sinds 5 december 2015 kindhuwelijken in Nederland niet meer erkend, maar dus niet ontbonden.

Hieronder een zeer boze Jan Roos over de politiek correcte Nederlandse regering die volkomen de weg is kwijtgeraakt met het gedogen van kindhuwelijken.

Gerard

De PVDA als hoeder van de monarchie.

Het is opmerkelijk dat het PVDA’ers zijn geweest die na de oorlog de monarchie overeind hebben gehouden. Eerst was het Drees (Greet Hofmans-affaire), daarna Den Uyl (Lockheed-affaire) en tenslotte Kok (kwestie- Zorreguieta). Temeer daar de voorganger van de PVDA, de SDAP, een anti-monarchistische, republikeinse partij was en dat voor de oorlog de verhouding tussen de sociaal-democraten en de Oranjes vaak ronduit vijandig was. Zelfs nog in 1966 pleitte een aantal prominenten binnen de PVDA voor afschaffing van de monarchie “zodra de regering van koningin Juliana is beëindigd”. En in oktober 1977 heeft het PVDA-congres zich wederom principieel uitgesproken tegen de monarchie en voor een republiek, maar daar is inmiddels niets meer van over.

Gerard

01

02

03

04

05