Tagarchief: Rituele slacht

Rituele slacht is dierenmishandeling

Volgens wetenschappers, waaronder prof. Neville G. Gregory in zijn boek ‘Physiology and Behaviour of Animal Suffering’, sterven dieren na de halssnede een afschuwelijke verstikkingsdood van wel 4 à 5 minuten door bloed dat in de luchtpijp komt.

Ondanks dat blijkens artikel 2.1 (WD) verboden is om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken (gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van 19.500 euro) geldt dat niet voor de rituele slacht omdat in Nederland religie boven dierenmishandeling gaat.

Blijkens een uitspraak van de Raad van State op 16 mei 2019 valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder de grondwettelijke en verdragsrechtelijke beschermde vrijheid van godsdienst.

Overigens is in een aantal beschaafde Europese landen de rituele onverdoofde slacht bij wet verboden (Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland). Afbeelding aanklikken voor vergroting:

Gerard

Ritueel doodmartelen van dieren valt onder vrijheid van godsdienst.

Volgens de Raad van State valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder Artikel 6 van de vrijheid van godsdienst.

01PvdDGrondwet1

01PvdDGrondwet2

Saillant detail is dat de Partij voor de Dieren ieder jaar tijdens het offerfeest muisstil is. Ook in 2020 heb ik geen antwoord gekregen op mijn onderstaande vraag aan Esther Ouwehand, de fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

01PvdD

Gerard

Partij voor de Dieren stemde tegen haar eigen hoofddoelstelling.

Vanwege het massaal onverdoofd doodmartelen van dieren heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) in 2011 een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarin werd bepaald dat onverdoofd ritueel slachten verboden moest worden, omdat de dieren daarbij onnodig vreselijk leden. De wet sneuvelde echter op 19 juni 2012 in de Eerste Kamer waar een meerderheid van mening was dat een verbod op het onverdoofd doodmartelen van dieren in strijd was met de vrijheid van godsdienst. Echter, op 22 maart 2018 heeft de PvdD nog eens een initiatief wetsvoorstel ingediend voor het verbod op onverdoofd slachten, waar overigens – zoals was te verwachten – tot op de dag van vandaag totaal niets mee gedaan is. Intussen werd er op 14 juni 2018 de motie-Graus/Wilders ingediend voor het verbod op ritueel (onverdoofde) gemartelde producten, waarbij de PvdD tot ieders verbazing tegen stemde. De Stichting Dierenhulp twitterde na de stemming op 21 juni 2018 dan ook: “Onvoorspelbaar! PvdD vindt martelen van dieren voor rituele slacht geen probleem!” Als reden kwam de PvdD met het slappe argument dat de motie niet nodig was omdat ze al een wetsvoorstel voor het verbod op onverdoofde slacht hadden ingediend, waar zoals gezegd niets mee gedaan is.

wp01

WP02

WP03

WP04

Tijdens het islamitisch offerfeest in augustus 2018 deed op twitter massaal het verhaal de ronde dat de PVV tegen het ritueel slachten van dieren is, maar een uitzondering maakt voor de Joodse kosjere slacht. Zie de reactie van Tweede Kamerlid Dion Graus.

RitueelGrausJoodsKosher

Saillant detail is dat de PvdD in oktober 2017 ook al de motie van Dion Graus tegen het onverdoofd slachten had verworpen.

Motie-GrausVerdoofdeSlacht

Motie-GrausVerdoofdeSlachtStemmingTotaal

Opmerking:

In tegenstelling tot de PvdD is de PVV dus zowel tegen het onverdoofd als verdoofd doodmartelen van dieren. Het verdoofd slachten is alleen bedoeld dat de dieren geen pijn voelen als de keel wordt doorgesneden, maar het dier is wel gestrest en sterft een langzame verstikkingsdood door het bloed dat in de luchtpijp komt. Wil men een dier niet laten lijden dan dient het bij de slacht in één seconde dood te zijn en niet – ondanks een verdoving – een marteldood te laten sterven.ritueelprofgregory2020

Overigens heeft Niko Koffeman – jarenlang adviseur van de SP en mede-oprichter van de PvdD – in 2010 in de NRC openlijk toegegeven de dieren alleen maar als invalshoek te hebben gebruikt om in de Tweede Kamer te komen. Koffeman is momenteel lid van de Eerste Kamer voor de PvdD.

WP

Gerard