Tagarchief: VPRO

Majesteitsschennis.

Op 14 december 1972 zond de VPRO een satirisch programma uit dat tot veel opschudding heeft geleid. Hoofdpersoon was de musicus IJf Blokker die, als de journalist Barend Servet, koningin Juliana interviewde. De rol van de koningin werd vertolkt door een op Juliana lijkende vrouw die spruitjes gereed maakte voor het avondmaal. De scène werd besloten met het zingen van enkele strofen van het Wilhelmus, waarin de koningin voorging.

Prompt werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Cultuur Piet Engels, die de VPRO en berisping gaf. Volgens de minister was de bewuste scène een “gevaar voor de openbare orde en goede zeden en een onwaardige ridiculisering van de regerende Vorstin, en als zodanig een miskenning van de koninklijke waardigheid”.

01

02

Kamervragen en de berisping aan de VPRO (klikken om te vergroten).

03

04

Gerard