Tagarchief: Ziekenfonds

Over het Ziekenfonds (1941 – 2006).

Met een verordening van Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, werd op 1 november 1941 het Ziekenfondsbesluit van kracht.

01

Voor weinig geld, 25 cent per week. was men verzekerd voor de huisarts, specialist, medicijnen, ziekenhuis, tandarts, etc.

02

Na de oorlog bleef het Ziekenfondsbesluit uit 1941, met een aantal latere wijzigingen, gewoon bestaan en de premie bleef relatief laag. Zelfs in 1997 bedroeg de ziekenfondspremie 19,– gulden (8,64 euro) per maand.

03

Tijdens het kabinet-Balkenende II, bestaande uit CDA, VVD en D66, werd het ziekenfonds in 2006 afgeschaft. Sindsdien is er de zorgverzekeringswet waarbij iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Zie ook: Naziwetten die na de oorlog gehandhaafd bleven.

Gerard

“Naziwetten” die na de oorlog in Nederland gehandhaafd bleven.

Tijdens de Duitse bezetting kreeg de Nederlandse bevolking te maken met en aantal Nationaal-Socialistische verordeningen, besluiten en wetten. Zo werd al een maand na de bezetting op 11 juni 1940 het Ontslagrecht ingevoerd, waardoor werkgevers niet zonder meer hun personeel konden ontslaan.

01

Daarna volgde op 1 januari 1941 het Besluit Loonbelasting, dat de werkgevers verplichtte tot de inhouding van een loonheffing.
Op dezelfde dag werd – tot grote vreugde van de Nederlandse bevolking – de Kinderbijslagwet van kracht.

02

En op 1 november 1941 werd het Ziekenfondsbesluit ingevoerd, waardoor 63% van de Nederlanders ‘fondspatiënt’ werd.

03

Gevolgd door vennootschapsbelasting op 30 april 1942.

Al deze “Naziwetten” bleven na de oorlog gehandhaafd.

Tot slot kan nog gemeld worden dat op 5 augustus 1940 ook de verordening tegen het onverdoofd slachten in werking trad: “Voorschriften ter vermijding van het kwellen van dieren bij het slachten van vee”.

04

Ondanks felle protesten van de Dierenbescherming mocht er na de oorlog van de regering weer onverdoofd geslacht worden. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een punt van discussie.

Gerard