Indoctrinatie op Nederlandse scholen.

In het Nederlandse onderwijs worden leerlingen aan de lopende band geïndoctrineerd met de favoriete politieke opvattingen van hun merendeel linkse leerkrachten, zoals de straat opgaan voor het klimaat met door de docenten geschreven slogans, het islamitisch leren bidden in de moskee, etc.

WP2a

Dit gebeurt overigens met goedkeuring van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, ondanks dat het uiten van welke persoonlijke voorkeur haaks staat op de neutraliteit van het leraarschap. In december 2017 werd nog een motie, waarin de regering verzocht werd om voor het gehele onderwijs een gedragscode op te stellen die leraren en docenten opdraagt zich naar hun leerlingen en studenten politiek neutraal te uiten, dan ook door een ruime Kamermeerderheid verworpen.

WP1

WP2b

Zie ook: Islamitische indoctrinatie op Nederlandse basisscholen.

Gerard

Veel bewijsmateriaal inzake de moord op Pim Fortuyn verdwenen.

Nadat alle Nederlandse dagbladen op 6 mei 2002 nog hadden gemeld dat bij de verkiezingen op 15 mei de Lijst Pim Fortuyn met 38 Kamerzetels de grootste partij zou worden, werd de lijsttrekker dezelfde avond om 18.06 uur op het Media Park in Hilversum vermoord door Volkert van der Graaf.

Pim1

Vierenhalf uur na de moord belde de de Wageningse GroenLinks-wethouder J. Bogers – die veel contacten had met verschillende links-extremistische actiegroepen – om 22:30 uur Volkerts vriend Sjoerd van de Wouw, voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief. Kort daarop werden ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist. De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en in september van dat jaar door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

Pim2

Gerard