Wet verplaatsing bevolking is weer van kracht.

Vanwege de zeer grote toevloed van vluchtelingen is op 1 april 2022 de Wet verplaatsing bevolking van 10 juli 1952 weer van kracht geworden. Met deze wet kunnen gemeenten, bedrijven en Nederlandse burgers gedwongen worden vluchtelingen op te vangen.

De oproep aan de regering om de opvang niet af te dwingen is op dinsdag 12 april 2022 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Opmerking.

Vlak voordat de wet weer in werking zou treden sloot Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad) op 21 maart 2022 het eventueel gedwongen huisvesten van vluchtelingen niet uit, waarbij het niet gepermitteerd kon worden door bijvoorbeeld wel voor een Oekraïner te kiezen maar niet voor een Syriër. “Het zal en/en moeten zijn”, aldus Bruls.

Video.

In het uiterste geval is het zelfs mogelijk dat woningeigenaren verplicht worden om een ruimte in hun huis beschikbaar te stellen aan vreemdelingen en ze zelfs te onderhouden (artikel 7 van de Wet verplaatsing bevolking).

In mei 2022 hoopte oud-advocaat Frank Stadermann nog dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “onverwijld” zou verwerpen. Helaas heeft op 7 juli 2022 een overgrote meerderheid toch voorgestemd.

Vooralsnog heeft de Koning op 31 maart 2022 alleen Artikel 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking getekend, waarbij burgemeesters de wettelijke taak krijgen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen in hun gemeenten, zoals fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Artikel 7 van de wet (het verplicht inkwartieren) is nog buiten beschouwing gelaten, maar het valt niet uit te sluiten dat het in het uiterste geval de volgende stap zal zijn indien de regering geen raad meer weet hoe de enorme stroom vluchtelingen onder te brengen.

Gerard