Criminele asielzoekers.

Ondanks dat volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie voor verkrachting een gevangenisstraf staat van 24 tot 36 maanden, blijkt de rechter regelmatig een lagere straf te geven aan criminele statushouders om uitzetting te voorkomen. Zo hoefde de Afghaanse statushouder Zaman S. wegens verkrachting maar 20 maanden de cel in omdat hij bij een hogere straf zijn verblijfsvergunning was kwijtgeraakt. Dit soort criminelen wil men dus blijkbaar graag in Nederland houden om ze daarna weer los te laten op onze vrouwen en meisjes.

Overigens heeft op 27 november 2018 een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ervoor gekozen om de asielaanvraag van criminele asielzoekers niet af te wijzen.

Gerard

Met de ernstige waarschuwing werd niets gedaan.

In 1988 verscheen het rapport “Marokkaanse daders in de binnenstad” waarin gewaarschuwd werd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomst van dit onderzoek was dat er twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in jeugdbendes opereerden die de Amsterdamse binnenstad terroriseerden. Die conclusies leidden echter tot een storm van kritiek en verontwaardiging: de feiten zouden stigmatiserend en racistisch zijn. Ondanks dat in het rapport stond dat als er niet zou worden ingegrepen hele generaties zouden ontsporen werd ervoor gekozen om te blijven wegkijken en te pamperen.

Gerard

Ritueel doodmartelen van dieren valt onder vrijheid van godsdienst.

Volgens de Raad van State valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder Artikel 6 van de vrijheid van godsdienst.

01PvdDGrondwet1

01PvdDGrondwet2

Saillant detail is dat de Partij voor de Dieren ieder jaar tijdens het offerfeest muisstil is. Ook in 2020 heb ik geen antwoord gekregen op mijn onderstaande vraag aan Esther Ouwehand, de fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

01PvdD

Gerard

Links en religie.

In het verleden moesten linkse partijen helemaal niets van religie hebben want “godsdienst onderdrukt de arbeidersklasse”, maar sinds de islam in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen, hebben linkse partijen zich ontpopt als de grootste verdedigers van deze totalitaire religie. Zo mag onderstaande motie dan wel door een Kamermeerderheid zijn aangenomen, maar het zijn de linkse partijen (rozerode bolletjes) die tegengestemd hebben.

01LinksReligie

Gerard

Onderscheiding voor oud-wethouder die info lekte over moordenaar van Pim Fortuyn.

Vier uur na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (en de aanhouding van moordenaar Volkert van der Graaf) belde de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers – die veel contacten had met verscheidene links-extremistische actiegroepen – rond 22:00 uur met Sjoerd van de Wouw, de voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief, waar de Volkert werkte. Niet lang daarna waren ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist, waaronder informatie over zijn netwerk.

02

04

De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en op 31 december 2003 door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

03

Desondanks werd Jack Bogers op woensdag 22 juli 2020 door de gemeente Wageningen onderscheiden.

01

Hieronder de lovende woorden van de Wageningse PvdA-burgemeester Geert van Rumund tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

01

01

Nog dezelfde dag heeft het Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66).
01

Kamervragen.

BogersBosmaOllongren

Gerard

 

Over de film Titanic: Een “fout” dat geen fout was.

In de film ‘Titanic’ (1997) wordt het commando ‘Hard-a-starboard’ (hard stuurboord) naar de roerganger geroepen, die daarna het roer hard bakboord draait. Zie video op 0:12:

Filmregisseur James Cameron kreeg vanwege deze “fout” veel negatieve reacties, maar in 1912 was het een juist commando en een juiste actie van de roerganger. Roer-commando’s waren indertijd helmstok-commando’s, zoals die vroeger op 17de eeuwse zeilschepen met uitsluitend een helmstok werden gegeven. Als een helmstok naar stuurboord wordt geduwd, beweegt het het schip door de stand van het roerblad naar bakboord.

Helmstok

Bij het helmstok-commando ‘hard stuurboord’ moest de roerganger van de Titanic het stuurwiel dus naar bakboord draaien om te trachten de ijsberg aan stuurboord te ontwijken.

Overigens waren helmstok-commando’s in het verleden ook bij onze Koninklijke Marine en koopvaardij in gebruik.

1892Roercommando

Roercommando1922

Pas met de Solas-conventie van 1929 (ingegaan 1933) is voor alle landen bepaald dat met een roer-commando voortaan de richting van het schip bedoeld wordt en niet de stand van de helmstok. Het valt de regisseur van de film te prijzen dat hij nog het authentieke helmstok-commando van 1912 in zijn film heeft toegepast.

Gerard

Omvolkingsprognose

Blijkens de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal in 2060 de bevolking met een Nederlandse achtergrond zijn afgenomen van 13,2 miljoen naar 11,9 miljoen in 2060. Dus weer op het niveau van 1963. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond stijgt naar verwachting van 4,2 miljoen naar 7,6 miljoen in 2060. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met name veroorzaakt door de jaarlijkse toestroom van immigranten en het hoge geboortecijfer onder niet-westerse migranten.

(Onderstaande uittreksels aanklikken om te vergroten.)

01

02

Overigens is er al tot 2040 enorm veel boerengrond nodig om iedereen te kunnen huisvesten.

Boeren20202040

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Premier Mark Rutte: “Als je een paar weilanden leeg trekt en je zet daar huizen neer is het veel makkelijker dan in een stad bouwen”.

Video:

Gerard

Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn in Nederland inmiddels ruim 41.000 meisjes en vrouwen al genitaal verminkt en worden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering – met VVD-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voorop – wordt nog steeds hardnekkig weggekeken. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV, die aan het slot van het overleg minister Dekker recht in zijn gezicht de allergrootste wegkijker op het gebied van meisjesbesnijdenis noemt.

 

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Hypocriete salonsocialist.

In 2016 had het Haagse PvdA-raadslid Martijn Balster felle kritiek op het feit dat het Haagse bestuur ‘veel te wit was’, maar stond in 2019 wel vooraan in de rij om wethouder te worden. Toen Balster na zijn beëdiging in 2019 aan zijn eerdere uitspraak werd herinnerd, antwoordde de kersverse wethouder geïrriteerd “dat we elkaar maar niet moeten beoordelen op uiterlijke kenmerken”. Toen speelde de ‘witte’ huidskleur ineens geen rol meer. Hieronder Martijn Balster met zijn racistische uitspraak in 2016 en zijn opmerking na zijn beëdiging als wethouder in december 2019.

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN