Rituele slacht is dierenmishandeling

Volgens wetenschappers, waaronder prof. Neville G. Gregory in zijn boek ‘Physiology and Behaviour of Animal Suffering’, sterven dieren na de halssnede een afschuwelijke verstikkingsdood van wel 4 à 5 minuten door bloed dat in de luchtpijp komt.

Ondanks dat blijkens artikel 2.1 (WD) verboden is om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken (gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van 19.500 euro) geldt dat niet voor de rituele slacht omdat in Nederland religie boven dierenmishandeling gaat.

Blijkens een uitspraak van de Raad van State op 16 mei 2019 valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder de grondwettelijke en verdragsrechtelijke beschermde vrijheid van godsdienst.

Overigens is in een aantal beschaafde Europese landen de rituele onverdoofde slacht bij wet verboden (Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland). Afbeelding aanklikken voor vergroting:

Gerard

Anti-Blanken hetze in het onderwijs.

Op veel Nederlandse scholen worden blanke kinderen tegenwoordig geleerd om zichzelf vanwege hun huidskleur te zien als geboren racisten. De motie van Tweede Kamerlid Harm Beertema, de woordvoerder Onderwijs van de PVV, om deze ‘Kritische Rassentheorie’ uit de curricula te halen is echter op 22 juni 2021 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: anti-blank racisme in Amsterdam.

Gerard

Anti-blank racisme in Amsterdam.

In Amsterdam eist GroenLinks-wethouder Touria Meliani dat alle kunstinstellingen in kaart brengen hoeveel mensen van welk ras er werken. De bedoeling die hierachter zit is het aantal werknemers met een blanke huidskleur te verminderen (video Martin Bosma, Tweede Kamer – 14 juni 2021).

Kamermeerderheid blijkt anti-blank racisme geen probleem te vinden.

Bij het Amsterdamse concertgebouw bestaan er plannen om de namen van blanke componisten, zoals Mozart, Bach, Chopin, etc., vanwege hun blanke huidskleur te verwijderen uit de grote zaal (video Martin Bosma, Tweede Kamer – 14 juni 2021).

Kamermeerderheid blijkt anti-blank racisme geen probleem te vinden.

Blanke sollicitanten worden door de gemeente Amsterdam vanwege hun huidskleur gediscrimineerd. Martin Bosma: “Bestaat artikel 1 van de Grondwet nog?” (Tweede Kamer, woensdagmiddag 30 juni 2021).

Zie ook: Anti-blanken hetze in het onderwijs.

Gerard

Sigrid Kaag en Yasser Arafat.

In een uitzending van de VPRO-Tegenlicht op 13 december 2015 bleek dat een ingelijste foto van de huidige D66-lijsttrekker en minister Sigrid Kaag en haar gezin, samen met de PLO-terrorist Yasser Arafat – verantwoordelijk voor de dood van honderden Israëlische burgers – een prominente plaats in de huiskamer had gekregen.

Video: fragment van de uitzending:

Gerard

Noordzeeland

Met name door de ongebreidelde immigratie en het grote geboorteoverschot onder niet-westerse immigranten wordt Nederland steeds voller. Sinds 2000 is de bevolking met ruim 2 miljoen mensen toegenomen. Als deze trend zich doorzet, verwacht men dat aan het eind van deze eeuw Nederland uit haar voegen zal barsten. Vandaar dat in navolging van het inpolderen van het IJsselmeer (Flevoland) al geopperd wordt om ook een deel van de Noordzee in te polderen. Met name landbouworganisatie LTO heeft in maart 2021 al gevraagd om serieus te kijken naar de winning van nieuw land in de Noordzee. Daar is volgens LTO niet alleen de landbouw bij gebaat, maar ook stedenbouw. Overigens had waterstaatkundig ingenieur dr. ir. Geurt Van Hamel Roos al in de jaren ’70 een plan ontwikkeld voor een nieuwe provincie in de Noordzee, genaamd Noordzeeland. Hier zouden vier grote steden met minimaal 750.000 inwoners moeten komen. Van Hamel Roos had indertijd de volgende namen voor deze steden gekozen: Middelstede, Westpunte, Batavia en Noorderdam, met Middelstede als hoofdstad. Voor de verbinding met het vasteland zouden er tunnels moeten komen.

(Afbeelding aanklikken voor vergroting.)

Gerard

Rita Verdonk vormde een bedreiging voor Mark Rutte.

Foto: Evert-Jan Daniels

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 behaalde Rita Verdonk, de nummer 2 op de VVD-kieslijst, bijna 70.000 voorkeurstemmen meer dan lijsttrekker Mark Rutte. De VVD-fractie gaf echter aan dat er geen discussie mogelijk was over het leiderschap. Rita vond Rutte echter niet “rechts genoeg”, met name inzake het migratiedebat, en dat liet ze luid en duidelijk blijken. In juni 2007 verscheen er in Radboud Magazine een artikel waarin Verdonk zei dat dat de VVD “gekaapt” was door “linkse liberalen” en dat ze dat wilde “terugdraaien”. Op 13 september 2007 uitte Rita nogmaals haar kritiek op haar partij. “De VVD is onzichtbaar in het vreemdelingendebat en daar moeten we wat aan doen”, aldus de politica in de Telegraaf. De volgende dag werd Rita Verdonk door Rutte uit de fractie gezet.

Documentatie.

Saillant detail is dat Rutte als voorzitter van de VVD-jongeren (JOVD) al in 1990 bekend stond als een links-liberaal.

Gerard

D66 tegen het verwijderen van kinderporno op internet door EOKM.

Blijkens het jaarverslag van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) waren in 2018 ruim 163.400 meldingen binnengekomen van kinderporno op internet. Dat was bijna twee keer zoveel als in 2017. Er werden in totaal 224.000 links bekeken naar mogelijk misbruik van kinderen. Daarvan bleek 73% strafbaar materiaal te bevatten. Aangezien de politie en justitie onvoldoende capaciteit hadden om kinderporno op internet op te sporen, hebben de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PVDA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) op 27 maart 2018 en motie ingediend waarin de regering verzocht werd het mogelijk te maken dat EOKM – in samenwerking met de politie – ingezet werd om kinderporno op het internet te zoeken en te verwijderen. De motie werd – met uitzondering van de voltallige fractie van D66 – in maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen.

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN