Xenofobeneiland.

Op donderdag 7 juni 2018. pleitte het Turks-Nederlandse Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) in de Tweede Kamer voor de aanleg van een ‘xenofobeneiland’ voor Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam in ons land.

Ook zijn partijgenoot, het Turks-Nederlandse Kamerlid Tunahan Kuzu, was een maand later van mening dat autochtone Nederlanders die de afgelopen decennia met lede ogen hun vertrouwde buurtje door de massa-immigratie en de criminaliteit onder veel allochtone jongeren hebben zien veranderen, en hier problemen mee hebben, maar moesten ‘oprotten’.

Gerard

De programma’s van de Centrumpartij en Centrum Democraten.

Hieronder het programma van de Centrumpartij van Hans Janmaat uit 1984, dat toen als zeer fout werd gezien. Die partij werd dan ook – met name vanwege punt 10 – op een breed front fel bestreden en als ‘staatsgevaarlijk’ door de BVD (tegenwoordig AIVD) scherp in de gaten gehouden.

Na interne onenigheid richtte Hans Janmaat op 7 november 1984 de Centrum Democraten op. Hieronder het programma van de CD.

Gerard

Seks met dieren was voor de JOVD geen probleem.

Al in de tijd dat Mark Rutte voorzitter was van de jongerenvereniging van de VVD (1988 – 1991) bleek men in die kringen niet vies te zijn van bestialiteit. Uiteindelijk kwam onder Ruttes opvolger Koen Petersen dit standpunt in het Politieke Kernprogramma 1994-1998 te staan. “We willen de traditionele man-vrouw verhouding doorbreken”, aldus de JOVD-voorzitter. Voor de liberale jongeren was seks met dieren zelfs een “vernieuwend element”. Opmerkelijk, want volgens artikel 254 van het wetboek van strafrecht is deze uitwas van seksualiteit verboden en kan de dader bestraft worden met maximaal een jaar gevangenisstraf.

Zie ook: Nijpels wilde pedofilie legaliseren.

Gerard

Criminele asielzoekers.

Ondanks dat volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie voor verkrachting een gevangenisstraf staat van 24 tot 36 maanden, blijkt de rechter regelmatig een lagere straf te geven aan criminele statushouders om uitzetting te voorkomen. Zo hoefde de Afghaanse statushouder Zaman S. wegens verkrachting maar 20 maanden de cel in omdat hij bij een hogere straf zijn verblijfsvergunning was kwijtgeraakt. Dit soort criminelen wil men dus blijkbaar graag in Nederland houden om ze daarna weer los te laten op onze vrouwen en meisjes.

Overigens heeft op 27 november 2018 een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ervoor gekozen om de asielaanvraag van criminele asielzoekers niet af te wijzen.

Gerard

Met de ernstige waarschuwing werd niets gedaan.

In 1988 verscheen het rapport “Marokkaanse daders in de binnenstad” waarin gewaarschuwd werd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomst van dit onderzoek was dat er twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in jeugdbendes opereerden die de Amsterdamse binnenstad terroriseerden. Die conclusies leidden echter tot een storm van kritiek en verontwaardiging: de feiten zouden stigmatiserend en racistisch zijn. Ondanks dat in het rapport stond dat als er niet zou worden ingegrepen hele generaties zouden ontsporen werd ervoor gekozen om te blijven wegkijken en te pamperen.

Gerard

Ritueel doodmartelen van dieren valt onder vrijheid van godsdienst.

Volgens de Raad van State valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder Artikel 6 van de vrijheid van godsdienst.

01PvdDGrondwet1

01PvdDGrondwet2

Saillant detail is dat de Partij voor de Dieren ieder jaar tijdens het offerfeest muisstil is. Ook in 2020 heb ik geen antwoord gekregen op mijn onderstaande vraag aan Esther Ouwehand, de fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

01PvdD

Gerard

Links en religie.

In het verleden moesten linkse partijen helemaal niets van religie hebben want “godsdienst onderdrukt de arbeidersklasse”, maar sinds de islam in Nederland vaste voet aan de grond heeft gekregen, hebben linkse partijen zich ontpopt als de grootste verdedigers van deze totalitaire religie. Zo mag onderstaande motie dan wel door een Kamermeerderheid zijn aangenomen, maar het zijn de linkse partijen (rozerode bolletjes) die tegengestemd hebben.

01LinksReligie

Gerard

Onderscheiding voor oud-wethouder die info lekte over moordenaar van Pim Fortuyn.

Vier uur na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (en de aanhouding van moordenaar Volkert van der Graaf) belde de Wageningse GroenLinks-wethouder Jack Bogers – die veel contacten had met verscheidene links-extremistische actiegroepen – rond 22:00 uur met Sjoerd van de Wouw, de voorzitter van de Vereniging Milieu Offensief, waar de Volkert werkte. Niet lang daarna waren ruim 200 bestanden van de computer van Volkert van der Graaf gewist, waaronder informatie over zijn netwerk.

02

04

De (inmiddels) ex-GL-wethouder Bogers werd begin 2003 door de politie aangehouden wegens het breken van zijn geheimhoudingsplicht en op 31 december 2003 door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een boete van 500 euro.

03

Desondanks werd Jack Bogers op woensdag 22 juli 2020 door de gemeente Wageningen onderscheiden.

01

Hieronder de lovende woorden van de Wageningse PvdA-burgemeester Geert van Rumund tijdens de uitreiking van de onderscheiding.

01

01

Nog dezelfde dag heeft het Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66).
01

Kamervragen.

BogersBosmaOllongren

Gerard

 

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN