Aantal autochtone Nederlanders daalt, terwijl het aantal allochtonen sterk stijgt.

Het aantal autochtone Nederlanders loopt al jaren terug door onder andere meer sterfgevallen dan geboortes. Dat het aantal inwoners blijft toenemen komt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau door immigratie en het geboorteoverschot bij mensen met een niet-westerse achtergrond.

Zo is blijkens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2022 met 83.633 personen gedaald, terwijl het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond met 773.579 personen is gestegen.

Gerard

Wet verplaatsing bevolking is weer van kracht.

Vanwege de zeer grote toevloed van vluchtelingen is op 1 april 2022 de Wet verplaatsing bevolking van 10 juli 1952 weer van kracht geworden. Met deze wet kunnen gemeenten, bedrijven en Nederlandse burgers gedwongen worden vluchtelingen op te vangen.

De oproep aan de regering om de opvang niet af te dwingen is op dinsdag 12 april 2022 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Opmerking.

Vlak voordat de wet weer in werking zou treden kondigde Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad) op 21 maart 2022 al het eventueel gedwongen huisvesten van vluchtelingen aan, waarbij het niet gepermitteerd kon worden door bijvoorbeeld wel voor een Oekraïner te kiezen maar niet voor een Syriër. “Het zal en/en moeten zijn”, aldus Bruls.

Video.

Zie ook het Advocatenblad:

https://www.advocatenblad.nl/2022/05/05/kabinet-maakt-oneigenlijk-gebruik-van-wet-verplaatsing-bevolking/

Gerard

Nieuwbouwwijk voor asielzoekers.

In het Friese Burgum worden asielzoekers, waarvan het merendeel is uitgeprocedeerd, sinds 1 september 2021 gehuisvest in een complete nieuwbouwwijk bestaande uit 63 woningen. De rijtjeshuizen zijn voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming. Opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler, waaronder de vele woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan.

Video:

Gerard

De oorzaak van het conflict met Rusland.

Tijdens de onderhandelingen over de eenwording van West-Duitsland en de DDR heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker op 9 februari 1990 aan Sovjetleider Michail Gorbatsjov de garantie gegeven dat de NAVO haar operatiegebied geen ‘inch’ naar het oosten zou gaan uitbreiden. Hieronder de toezegging. Het hele memorandum uit het Amerikaanse archief is overigens hier te lezen.

(Aanklikken voor vergroting.)

Eerder die dag had Baker ook al al de garantie gegeven aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Eduard Shevardnadze om de NAVO niet oostwaarts te gaan uitbreiden. Klik hier voor het hele memorandum.

1990: Verklaring van de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher in het bijzijn van James Baker.

Ook de voormalige Amerikaanse ambassadeur in de USSR, Jack Matlock, heeft verklaard dat Gorbatsjov een ‘duidelijke belofte kreeg dat als Duitsland verenigd werd, en lid van de NAVO bleef, de grenzen van de NAVO niet in oostelijke richting zouden verschuiven’.
(Jack F. Matlock Jr. Getuigenis over NAVO-uitbreiding voor de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, 3 mei 1995.)

Manfred Wörner, de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, was overigens ook fel gekant tegen uitbreiding van het operatiegebied van de NAVO richting Russische grens.

In 1996 schreef Gorbatsjov in zijn memoires:
“Tijdens de onderhandelingen over de eenwording van Duitsland gaven ze de verzekering dat de NAVO haar operatiegebied niet naar het oosten zou uitbreiden.”
(Mikhail Gorbachev, Memoirs. Doubleday, New York, 1996, p. 675.)

Op 7 mei 2008 heeft hij het in de Daily Telegraph nogmaals naar voren gebracht:
“De Amerikanen beloofden dat de NAVO na de Koude Oorlog de grenzen van Duitsland niet zou overschrijden, maar nu is de helft van Midden- en Oost-Europa lid.”

Opmerking:

Pas in 1999, onder de democratische president Bill Clinton, is begonnen met het uitbreiden van de NAVO met de toetreding van Polen, Tsjechië en Hongarije.

Zie ook deze korte video waar alles grondig uit de doeken wordt gedaan:

Poetin: “Wij kwamen niet naar de grenzen van de VS en Groot-Brittannië, maar jullie kwamen naar ons. En nu zeggen jullie ook nog eens tegen ons dat Oekraïne lid van de NAVO moet worden.”

De Russische inval in Oekraïne.

Toen in 2014 na de Maidan-revolutie in de Oekraïense hoofdstad Kiev, waarbij de pro-Russische president Janoekovitsj werd afgezet, ook Oekraïne in beeld kwam als toekomstig NAVO-lid was dit voor Moskou een stap te ver aangezien NAVO-bases in het zuiden van Oekraïne daar gezien werd als een ernstige bedreiging voor de Russische Zwarte Zeevloot. De haven Sebastopol was namelijk al sinds 1783 een grote Russische marinehaven.
Nadat de Oekraïense president Volodimir Zelenski op 14 juni 2021 op Twitter ook nog eens meldde dat de NAVO-leiders hadden bevestigd dat Oekraïne lid zal worden van het bondgenootschap begonnen in Moskou alle alarmbellen te rinkelen en werden voorbereidingen getroffen om dat te verhinderen.
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen.

Tweet van de Oekraïense president Zelensky d.d. 14 juni 2021.

Zie ook: Over de Krim.

Gerard

De autochtone Nederlandse bevolking wordt vervangen.

Blijkens het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën (Universiteit van Amsterdam) zal het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond teruglopen terwijl het aantal inwoners met een migratieachtergrond sterk zal stijgen.

Hieronder de bevolkingsontwikkeling Nederland naar omvang en migratieachtergrond, waarneming (1900-2019) en prognose (2020-2060), waar goed te zien is hoe de bevolking met een Nederlandse achtergrond afneemt en de niet-westerse immigratie stijgt.

CBS: “De komende decennia groeit bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond”.

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst op de terugloop van het aantal blanke Nederlanders en de bevolkingsgroei door immigratie en het geboorteoverschot bij mensen met een niet-westerse achtergrond.

Zo is van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2022 het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond met 83.633 personen gedaald, terwijl het totaal aantal inwoners met een migratieachtergrond met 773.579 is gestegen.

Hieronder een voorbeeld hoe snel een immigrantengroep kan groeien. Zo zijn de inwoners van Marokkaanse herkomst in 46 jaar tijd (1972 – 2018) gegroeid van 22.000 naar bijna 400.000 (bron: CBS).

Prognose bevolkingsgroei 2019 – 2060 (gepubliceerd in het AD op 17 december 2019 op basis van CBS-cijfers/prognose).

Prognose bevolkingsgroei niet-westerse allochtonen 2020 – 2040 per gemeente (PBL/CBS).

Overigens waren in 2018 de inwoners met een Nederlandse achtergrond in de drie grote steden al in de minderheid.

Den Haag 1997 – 2021.

Gideon van Meijeren over het sluipenderwijs omvolken van Nederland (Tweede Kamer, 6 oktober 2021).

Overigens zijn alleen al de afgelopen 10 jaar 900.000 niet-Westerse immigranten naar Nederland gekomen. Een stad zo groot als Amsterdam (Tony van Dijck in de Tweede Kamer op 6 oktober 2021).

In ons land vindt er een autochtone demografische suïcide plaats. Nederlanders worden vreemden in eigen land. Alleen al in 2021 zijn er weer 100.000 migranten netto bijgekomen. In de drie grote steden zijn Nederlandse kinderen die nu geboren worden al in de minderheid.

Hieronder de video.

Inmiddels is het niet meer de vraag hoe allochtonen zich aan ons aanpassen, maar hoe wij ons aan hen moeten gaan aanpassen. Met een EU-subsidie van 2.5 miljoen euro doet Maurice Crul (hoogleraar aan de VU in Amsterdam) sinds 2017 onderzoek hoe goed blanke Nederlanders, die meer en meer een minderheid worden, integreren in eigen land.

Saillant detail is dat op donderdag 7 juni 2018 het Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) heeft gepleit voor de aanleg van een eiland in de Noordzee voor de deportatie van Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie. Ook volgens zijn partijgenoot Tunahan Kuzu moeten zij maar oprotten. Klik hier voor de video’s met hun uitspraken. 

Zie ook: Nieuwbouwwijk voor asielzoekers.

Gerard

De massa-immigratie heeft ons inmiddels 400 miljard euro gekost.

Blijkens het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën (Universiteit van Amsterdam) bedroegen de totale netto kosten van de massa-immigratie over de jaren 1995 – 2019 in totaal 400 miljard euro. Een bedrag ter grootte van de aardgasbaten vanaf het begin van de winning tot heden. Tot 2040 komt er volgens de prognose nog eens 600 miljard bij.

Aanklikken voor vergroting.

Klik hier hoe de de autochtone Nederlandse bevolking wordt vervangen door een ongebreidelde massa-immigratie van niet-westerse allochtonen (grafieken en video’s Tweede Kamer).

Gerard

Nederlands belastinggeld naar de Taliban.

De Nederlandse regering is eventueel bereid met Nederlands belastinggeld de Afghaanse Taliban financieel te steunen. Met name voor wat betreft het betalen van de salarissen van zorgpersoneel en leraren in Afghanistan. Dit is door de Nederlandse diplomaat Emiel de Bont in Afghanistan toegezegd. Hieronder de tweet van het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hieronder de zeer verontwaardigde Geert Wilders en Gidi Markuszower over deze betalingen: “Geen geld voor onze eigen zorgmedewerkers, maar wel geld brengen naar de zorg voor de moellahs in Afghanistan” (Tweede Kamer, 23 en 24 november2021).

De motie van de Tweede Kamerleden Van Haga en Van Weerdenburg waarin de regering werd verzocht om geen Nederlands belastinggeld over te maken naar de Taliban, maar dit geld te investeren in de zorg in ons land is op 30 november 2021 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Door ook onderstaande motie op 30 november 2021 te verwerpen blijkt een Kamermeerderheid het dus geen probleem te vinden om de ambtenaren van de Taliban met Nederlands belastinggeld te onderhouden.

Twee dagen later, op 2 december 2021, werd de motie waarin de regering verzocht werd de lonen voor de Nederlandse zorgmedewerkers structureel te verhogen door de coalitiepartijen verworpen.

Zelfs een zorgbonus van 1000 euro in 2022 is onze slecht betaalde en hard werkende zorgmedewerkers niet gegund. Motie verworpen.

Blijkens het regeerakkoord is het nieuwe kabinet van plan structureel ruim 4,5 miljard euro per jaar minder uit te geven aan de zorg. Door onderstaande motie te verwerpen blijken de partijen met de rode bolletjes het hier volkomen mee eens te zijn.

Gerard

De NPO als propagandazender voor D66.

De publieke omroep NPO wordt steeds radicaler met contstante propaganda voor het klimaat, gedweep met diversiteit, massa-immigratie, gendergeneuzel, etc.

Zo bleek ook bij de propagandadocumentaire over D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag, die vlak voor de verkiezingen in maart 2021 werd uitgezonden, de verwevenheid van de NPO en D66. Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66, gaf de instructies – zo werden beelden van Sigrid Kaag met volle champagneglazen in het straatarme Niger eruit geknipt omdat het “niet goed was voor het imago”. En Kaag mocht zelfs meepraten over het tijdstip van uitzenden.

Ook de voorzitter van de NPO blijkt een D66-activist te zijn. De propagandadocumentaire over Sigrid Kaag was in handen van de omroep VPRO. De directeur daarvan is een voormalig campagneleider van D66. Deze beide heren zitten ook in het bestuur van het CoBO-fonds dat de documentaire heeft betaald. Er is ook geld van het Filmfonds, met in het bestuur Thom de Graaf van D66. Dat fonds valt weer onder minister Van Engelshoven van D66. De hoogste ambtenaar van het ministerie van OC&W op het gebied van de media is van D66. Tot voor kort werd de onafhankelijke toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, geleid door een aanhanger van minister Ollongren van D66. Zie video.

Hieronder de uitgeschreven speech (aanklikken voor vergroting), de motie en de stemming in de Tweede Kamer.

Tijdens het notaoverleg OCW-begroting Media in de Tweede Kamer op maandag 29 november 2021 gaf Martin Bosma (PVV) tien voorbeelden van de radicalisering van de NPO.

Gerard

Over vakantievierende asielzoekers.

Asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning blijken van de Nederlandse regering op vakantie of familiebezoek naar hun geboorteland te mogen gaan waar ze volgens hun asielverhaal hun leven niet zeker zijn. Dat is gebleken nadat bekend was geworden dat sinds de Taliban in augustus 2021 de macht had overgenomen er vele honderden Afghanen, die als asielzoekers Nederland waren binnengekomen, in Afghanistan verbleven.

Ook onderstaande motie werd op 14 oktober 2021 door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: Asielzoekers op vakantie naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Gerard

Het Kalergi-plan: handboek van de EU.

De in 1923 door de Oostenrijkse graaf Richard Coudenhove Kalergi opgerichte Paneuropese Unie streefde naar een verenigd Europa met open grenzen. Het was tevens zijn wens dat het nieuwe Europa bevolkt zou worden door een gemengd ‘toekomstras’ dat middels massa-immigratie gestalte zou moeten krijgen. Sinds de oprichting van de EU zijn de bureaucraten in Brussel geleidelijk aan begonnen de agenda van Coudenhove Kalergi uit te voeren. Zelfs de vlag van de EU lijkt verdacht veel op de vlag van Coudehove Kalergi’s Paneuropese Unie uit 1923.

Afbeelding aanklikken voor vergroting.

Opmerkingen.

Het bovenstaande over de ‘nieuwe mens der toekomst’ had Coudenhove Kalergi ook al 1923 in de Wiener Feimauer-Zeitung geschreven.

Hetzelfde in zijn boek Praktischer Idealismus (Pan-Europa-Verlag, Wenen, 1925, p. 22-23). Zij het in een iets andere vorm:

De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

Saillant detail is dat de vooroorlogse Nederlandse regering zeer ingenomen was met de pan-Europa gedachte van Coudenhove Kalergi. Hij is dan ook in 1939 met alle egards ontvangen door minister-president Colijn en de minister van Buitenlandse Zaken Patijn.

Ook koningin Juliana en prins Bernhard waren zeer gecharmeerd van Coudenhove Kalergi.

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN