Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn in Nederland inmiddels ruim 41.000 meisjes en vrouwen al genitaal verminkt en worden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering – met VVD-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voorop – wordt nog steeds hardnekkig weggekeken. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV, die aan het slot van het overleg minister Dekker recht in zijn gezicht de allergrootste wegkijker op het gebied van meisjesbesnijdenis noemt.

 

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Hypocriete salonsocialist.

In 2016 had het Haagse PvdA-raadslid Martijn Balster felle kritiek op het feit dat het Haagse bestuur ‘veel te wit was’, maar stond in 2019 wel vooraan in de rij om wethouder te worden. Toen Balster na zijn beëdiging in 2019 aan zijn eerdere uitspraak werd herinnerd, antwoordde de kersverse wethouder geïrriteerd “dat we elkaar maar niet moeten beoordelen op uiterlijke kenmerken”. Toen speelde de ‘witte’ huidskleur ineens geen rol meer. Hieronder Martijn Balster met zijn racistische uitspraak in 2016 en zijn opmerking na zijn beëdiging als wethouder in december 2019.

Gerard

De massa-immigratie kwam van rechts.

De confessionele partijen KVP, ARP, CHU (in 1980 opgegaan in het CDA) en de VVD zijn in de vorige eeuw begonnen met het massaal werven van arbeidsmigranten uit met name Turkije en Marokko, en het naar Nederland halen van hun gezinnen.

1959-1963: Kabinet-De Quay (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Begin van de grootschalige werving van arbeidsmigranten.

1963-1965: Kabinet-Marijnen (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Wervingsovereenkomst met Turkije.

1967-1971: Kabinet-De Jong (KVP, ARP, CHU en VVD):
– Wervingsovereenkomst met Marokko.

1977-1981: Kabinet-Van Agt/Wiegel (CDA en VVD):
– Eerste ontwerp-minderhedennota van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel (VVD) waarin onder andere bepaald werd dat Nederland zich zou moeten ontwikkelen tot een multiculturele samenleving en dat de autochtone Nederlandse meerderheid zich zou moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

1982-1986: Kabinet-Lubbers (CDA en VVD):
– Definitieve presentatie van de minderhedennota door minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk (VVD). Tevens verscheen de nota van de staatssecretaris van Justitie Virginie Korte-Van Hemel (CDA) waarin het recht op gezinshereniging plus het recht op toelating van huwelijkspartners van arbeidsmigranten werd erkend.

WiegelMulticultureleSamenleving

Gerard

Coudenhove Kalergi’s nieuwe Europa.

De Oostenrijkse graaf Coudenhove Kalergi streefde medio jaren ’20 met zijn Paneuropese Unie naar een Verenigde Staten van Europa met open grenzen. Het was tevens zijn wens dat Europa in de toekomst bevolkt zou worden door mensen van gemengd ras.

01

Saillant detail is dat de vooroorlogse Nederlandse regering zeer ingenomen was met het gedachtegoed van Coudenhove Kalergi. Hij is dan ook in 1939 met alle egards ontvangen door minister-president Colijn en de minister van Buitenlandse zaken Patijn.

KalergiColijnPatijn

Gerard

Nog geen wettelijke scheiding tussen kerk en staat in Nederland.

De scheiding tussen kerk en staat is niet vastgelegd in onze Grondwet, noch in enige andere wettelijke bepaling. Vandaar dat Nederland altijd politieke partijen met een religieuze grondslag heeft gekend en dat op Prinsjesdag het staatshoofd de troonrede afsluit met de bede om Gods zegen. Ook heeft op de tafel van de voorzitter van de Tweede Kamer altijd de Bijbel gestaan en is in de zomer van 2005 door de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) er ook nog eens de Koran nadrukkelijk naast gezet. Overigens zijn de twee heilige boeken in 2015 gedigitaliseerd en heeft de Kamervoorzitter ze in een e-reader op de voorzitterstafel.

KerkStaat

Gerard

Zij moesten plaatsmaken.

Nadat koningin Juliana in april 1952 het Nederlandse volk had opgeroepen om te gaan emigreren, vertrokken er in de jaren daarna meer dan een half miljoen Nederlanders naar Zuid-Afrika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De overheid maakte het hen dan ook vrij gemakkelijk door vaak de overtocht te betalen en enkele honderden guldens ‘oprotpremie’ mee te geven. Door de ontstane ruimte kon in 1960 worden begonnen met de massale import van goedkope arbeidsmigranten. Allereerst werd door de overheid en werkgevers begonnen met het werven van Zuid-Europeanen, met name uit Italië en Spanje, en later met het werven van Turken (1964) en Marokkanen (1969). In de Marokkaanse steden Rabat en Casablanca en de Turkse steden Ankara en Istanbul werden zelfs wervingskantoren geopend om de ‘gastarbeiders’, en later hun gezinnen, naar Nederland te halen. Voor meer informatie, zie: De massa-immigratie kwam van rechts.

Plaatsmaken2020

Gerard

Rotterdam werd meer dan 300 keer door de geallieerden gebombardeerd.

Na het verwoestende Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, waarbij honderden doden te betreuren waren, is die stad volgens de historici Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart in hun boek ‘Target Rotterdam’ in de jaren daarna door Amerikaanse en Britse bommenwerpers nog eens meer dan 300 keer gebombardeerd. Met veel meer slachtoffers onder de burgerbevolking dan het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Overigens was de hevigste geallieerde luchtaanval op 31 maart 1943. Op die dag werden nogmaals hele Rotterdamse wijken weggevaagd en zijn honderden burgers om het leven gekomen.

Polygoonjournaal vlak na het bombardement op 31 maart 1943:

 

Volgens het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) werd Nederland in de jaren 1940-1945 ongeveer 600 keer door de geallieerden gebombardeerd met naar schatting 10.000 doden onder de burgerbevolking.

Aanklikken voor vergroting:

Blom2020

Gerard

Zwarte bevrijding voor veel onschuldige meisjes.

Na de bevrijding in mei 1945 zijn nogal wat onschuldige meisjes kaalgeschoren en zwaar mishandeld door buurtbewoners. In de meeste gevallen door toedoen van jonge mannen die het niet konden verkroppen dat hun geliefden de verkering hadden uitgemaakt en rondbazuinden dat het ‘moffenhoeren’ waren geweest.

01

02

Ook zijn er vlak na de bevrijding tientallen verzetsvrouwen, waaronder koeriersters, publiekelijk mishandeld en kaalgeschoren. Zij hadden tijdens de oorlog relaties aangeknoopt met Duitse officieren om inlichtingen los te krijgen die voor het verzet van groot belang waren (aanklikken voor vergroting).

03

Overigens is het een feit dat de ijver van de zogeheten ‘goede vaderlanders’ waarmee zij hun wraaklust en woede koelden op ‘moffenhoeren’ vaak te maken had met het overschreeuwen van hun eigen lafheid tijdens de bezetting en verdringing van schuldgevoel.

Gerard

2002: GL-fractievoorzitter Paul Rosenmöller zag Pim Fortuyn graag bloeden.

Begin 2002 liep de voormalige GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller voorop met het demoniseren van de LPF-voorman Pim Fortuyn. In april 2002 oreerde Rosenmöller dat hij hoopte dat Pim Fortuyn zich vanwege diens uitspraken dusdanig in zijn vingers had gesneden dat de wond zo diep was dat het bloeden zou aanhouden tot na de verkiezingen op 15 mei 2002. Het bloed zou overigens al veel eerder vloeien toen Pim een paar weken later, op 6 mei 2002, werd geliquideerd door milieuactivist Volkert van der Graaf.

PimTelegraafPolitiekMedia

In februari 2019 bleek de huidige GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver het gedemoniseer van zijn voorganger destijds “heel inspirerend” te vinden.

 

Klik hier voor mijn stukje over de kwalijke rol van een GroenLinks-wethouder vlak na de moord op Pim.

Gerard

VERBORGEN GESCHIEDENISSEN EN ANDERE FEITEN