Xenofobeneiland.

Op donderdag 7 juni 2018. pleitte het Turks-Nederlandse Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) in de Tweede Kamer voor de aanleg van een ‘xenofobeneiland’ voor Nederlanders die kritisch staan tegenover de massa-immigratie en de islam in ons land.

Ook zijn partijgenoot, het Turks-Nederlandse Kamerlid Tunahan Kuzu, was een maand later van mening dat autochtone Nederlanders die de afgelopen decennia met lede ogen hun vertrouwde buurtje door de massa-immigratie en de criminaliteit onder veel allochtone jongeren hebben zien veranderen, en hier problemen mee hebben, maar moesten ‘oprotten’.

Zie ook: Autochtone Nederlander moet integreren in eigen stad.
Over het onderzoek hoe de oorspronkelijke Nederlandse bevolking zich moet gaan aanpassen aan niet-westerse allochtonen.

Gerard

De programma’s van de Centrumpartij en Centrum Democraten.

Hieronder het programma van de Centrumpartij van Hans Janmaat uit 1984, dat toen als zeer fout werd gezien. Die partij werd dan ook – met name vanwege punt 10 – op een breed front fel bestreden en als ‘staatsgevaarlijk’ door de BVD (tegenwoordig AIVD) scherp in de gaten gehouden.

Na interne onenigheid richtte Hans Janmaat op 7 november 1984 de Centrum Democraten op. Hieronder het programma van de CD.

Gerard

Seks met dieren was voor de JOVD geen probleem.

Al in de tijd dat Mark Rutte voorzitter was van de jongerenvereniging van de VVD (1988 – 1991) bleek men in die kringen niet vies te zijn van bestialiteit. Uiteindelijk kwam onder Ruttes opvolger Koen Petersen dit standpunt in het Politieke Kernprogramma 1994-1998 te staan. “We willen de traditionele man-vrouw verhouding doorbreken”, aldus de JOVD-voorzitter. Voor de liberale jongeren was seks met dieren zelfs een “vernieuwend element”. Opmerkelijk, want volgens artikel 254 van het wetboek van strafrecht is deze uitwas van seksualiteit verboden en kan de dader bestraft worden met maximaal een jaar gevangenisstraf.

Zie ook: Nijpels wilde pedofilie legaliseren.

Gerard