Categorie archief: Dierenmishandeling

Rituele slacht is dierenmishandeling

Volgens wetenschappers, waaronder prof. Neville G. Gregory in zijn boek ‘Physiology and Behaviour of Animal Suffering’, sterven dieren na de halssnede een afschuwelijke verstikkingsdood van wel 4 à 5 minuten door bloed dat in de luchtpijp komt.

Ondanks dat blijkens artikel 2.1 (WD) verboden is om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken (gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van 19.500 euro) geldt dat niet voor de rituele slacht omdat in Nederland religie boven dierenmishandeling gaat.

Blijkens een uitspraak van de Raad van State op 16 mei 2019 valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder de grondwettelijke en verdragsrechtelijke beschermde vrijheid van godsdienst.

Overigens is in een aantal beschaafde Europese landen de rituele onverdoofde slacht bij wet verboden (Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland). Afbeelding aanklikken voor vergroting:

Gerard

Ritueel doodmartelen van dieren valt onder vrijheid van godsdienst.

Volgens de Raad van State valt het onbedwelmd ritueel slachten van dieren onder Artikel 6 van de vrijheid van godsdienst.

01PvdDGrondwet1

01PvdDGrondwet2

Saillant detail is dat de Partij voor de Dieren ieder jaar tijdens het offerfeest muisstil is. Ook in 2020 heb ik geen antwoord gekregen op mijn onderstaande vraag aan Esther Ouwehand, de fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

01PvdD

Gerard