Categorie archief: Krim

Over de Krim.

Bij een opkomst van 82.7% hebben op 16 maart 2014 circa 1,9 miljoen kiezers (is 96.6%) middels een referendum massaal voor aansluiting bij Rusland gekozen. Hiermee werd de situatie van voor 1954 weer hersteld. In dat jaar besloot Sovjet-president Nikita Chroetsjov (zelf een Oekraïner), tot groot ongenoegen van 80% van de bewoners, de Krim weg te gegeven aan de Oekraïne. Hiermee overtrad hij zelfs de eigen wetten van de Sovjet-Unie. Onder de Sovjet-wetgeving kon grondgebied namelijk alleen met toestemming van de Opperste Sovjets in elk van de betrokken republieken worden overgedragen van de ene naar de andere deelrepubliek. Aangezien dat niet is gebeurd, was het op dat moment een flagrante schending van de geldende wetgeving.

Krim

KrimElsevier

Gerard