1983: afschaffing van de doodstraf in Nederland.

Met de wijziging van de Grondwet in 1983 werd de doodstraf in ons land officieel afgeschaft (artikel 114).

Overigens waren er al sinds 1952 geen doodvonnissen meer voltrokken. Tussen 16 maart 1946 en 21 maart 1952 zijn in Nederland 39 mannen en 1 vrouw (Ans van Dijk) door een vuurpeloton terechtgesteld.

Gerard

Fopstrafjes voor criminele asielzoekers.

Ondanks dat volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie voor verkrachting een gevangenisstraf staat van 24 tot 36 maanden, blijkt de rechter regelmatig een lagere straf te geven aan criminele statushouders om uitzetting te voorkomen. Zo hoefde de Afghaanse statushouder Zaman S. wegens verkrachting maar 20 maanden de cel in omdat hij bij een hogere straf zijn verblijfsvergunning was kwijtgeraakt. Dit soort criminelen wil men dus blijkbaar graag in Nederland houden om ze na hun straf weer los te laten op onze vrouwen en dochters.

Overigens heeft in november 2018 een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer ervoor gekozen om de asielaanvraag van criminele asielzoekers niet af te wijzen.

Gerard

Met de ernstige waarschuwing werd niets gedaan.

Al in de jaren ’80 werden veel Nederlandse steden geteisterd door criminele Marokkaanse jongeren die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland waren gekomen.

Eind 1988 verscheen het rapport “Marokkaanse daders in de binnenstad” waarin gewaarschuwd werd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomst van dit onderzoek was dat er alleen al in Amsterdam twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in jeugdbendes opereerden die de binnenstad terroriseerden. Die conclusies leidden echter tot een storm van kritiek en verontwaardiging: de feiten zouden stigmatiserend en racistisch zijn. Ondanks dat in het rapport stond dat als er niet zou worden ingegrepen hele generaties zouden ontsporen werd door de bestuurders gekozen om te blijven pappen, nathouden, theedrinken en hardnekkig wegkijken.

Gerard