Categorie archief: Politiek

Rita Verdonk vormde een bedreiging voor Mark Rutte.

Foto: Evert-Jan Daniels

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 behaalde Rita Verdonk, de nummer 2 op de VVD-kieslijst, bijna 70.000 voorkeurstemmen meer dan lijsttrekker Mark Rutte. De VVD-fractie gaf echter aan dat er geen discussie mogelijk was over het leiderschap. Rita vond Rutte echter niet “rechts genoeg”, met name inzake het migratiedebat, en dat liet ze luid en duidelijk blijken. In juni 2007 verscheen er in Radboud Magazine een artikel waarin Verdonk zei dat dat de VVD “gekaapt” was door “linkse liberalen” en dat ze dat wilde “terugdraaien”. Op 13 september 2007 uitte Rita nogmaals haar kritiek op haar partij. “De VVD is onzichtbaar in het vreemdelingendebat en daar moeten we wat aan doen”, aldus de politica in de Telegraaf. De volgende dag werd Rita Verdonk door Rutte uit de fractie gezet.

Documentatie.

Gerard

D66 tegen het verwijderen van kinderporno op internet door EOKM.

Blijkens het jaarverslag van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) waren in 2018 ruim 163.400 meldingen binnengekomen van kinderporno op internet. Dat was bijna twee keer zoveel als in 2017. Er werden in totaal 224.000 links bekeken naar mogelijk misbruik van kinderen. Daarvan bleek 73% strafbaar materiaal te bevatten. Aangezien de politie en justitie onvoldoende capaciteit hadden om kinderporno op internet op te sporen, hebben de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PVDA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) op 27 maart 2018 en motie ingediend waarin de regering verzocht werd het mogelijk te maken dat EOKM – in samenwerking met de politie – ingezet werd om kinderporno op het internet te zoeken en te verwijderen. De motie werd – met uitzondering van de voltallige fractie van D66 – in maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen.

Gerard

Moslimbroederschap-activiste gekozen in de Tweede Kamer.

Bij de verkiezingen in maart 2021 heeft GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht met voorkeurstemmen een zetel bemachtigd in de Tweede Kamer. Zij raakte eerder in opspraak vanwege haar bestuursfunctie bij Femyso, een islamitische koepelorganisatie die volgens experts gelieerd is aan de Moslimbroederschap die streeft naar een islamitische samenleving en invoering van de sharia in Europa. Ook bleek zij een training te hebben verzorgd bij de Turks-nationalistische organisatie Milli Görüs, waar mannen en vrouwen gescheiden moesten zitten en volgde Kauthar mediatrainingen bij de aan de Moslimbroeders verbonden Turkse Sinan Wren Foundation. In 2016 als cursist en in 2019, een jaar voordat ze op de kieslijst van GroenLinks verscheen, als medeorganisator. In juli 2020 deed zij mee aan een demonstratie tegen Israël waar spandoeken met hakenkruizen waren te zien.

Knipsels en foto’s (aanklikken om te vergroten).

Hoofdredactioneel artikel in de Telegraaf.

Kauthar Bouchallikht bespreekt een citaat van de profeet Mohammed waarbij mannen en vrouwen gescheiden zitten (bron: Studenten Unie Nederland, 6 december 2019 – Facebook).

Anti-Israël demonstratie op 11 juli 2020. Kauthar met rode hoofddoek.

Kauthar met de oorkonde van Islamic Relief Nederland, de Nederlandse afdeling van de hulporganisatie van Moslimbroeders waarvan haar vader vele jaren directeur was.

Kauthar in de Tweede Kamer (april 2021).

Gerard

PVV niet schuldig aan val Rutte I.

Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I – bestaande uit VVD, CDA en PVV – ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Nog steeds wordt er beweerd dat de PVV schuldig is aan deze breuk omdat PVV-fractieleider Geert Wilders tijdens de onderhandelingen zou zijn “weggelopen”, maar in februari 2017 bekende de toenmalige CDA-minister van Defensie Hans Hillen dat de val van het kabinet-Rutte I absoluut niet aan de PVV te wijten was geweest, maar als argument is gebruikt om tot een cordon sanitaire te komen.
Nadat een paar jaar later de PVV in maart 2017 met 20 zetels (1,3 miljoen stemmen) de tweede partij van het land was geworden, werd Geert Wilders door Mark Rutte ook niet betrokken bij de kabinetsonderhandelingen.

Hieronder de opmerkelijke uitspraak van voormalig CDA-minister van Defensie Hans Hillen op 9 februari 2017 over de val van het kabinet-Rutte I.

Gerard

Meisjesbesnijdenis in Nederland.

Blijkens het rapport van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam waren in 2019 al ruim 41.000 meisjes en vrouwen genitaal verminkt en werden nog regelmatig meisjes besneden, maar zowel door Jeugdzorg als de regering wordt tot op de dag van vandaag nog steeds hardnekkig weggekeken. In recente jaren is er echter slechts een enkele veroordeling inzake meisjesbesnijdenis geweest. Hieronder het Wetgevingsoverleg Zorg & Gezondheid op 18 november 2019. Aan het woord is Fleur Agema, woordvoerder Zorg in de Tweede Kamer voor de PVV.

Het verzoek aan de regering om te bewerkstellen dat na die enkele veroordeling nog veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis moeten volgen, werd echter door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Zie ook: Meisjesbesnijdenis is blijkbaar geen probleem voor een ruime Kamermeerderheid.

Gerard

Bijstandsfraudeurs met huizen in het buitenland gaan vrijuit.

Uit onderzoek door Bureau Buitenland is gebleken dat 20 tot 30 procent van de Turkse Nederlanders fraude pleegt met de bijstand. Ze krijgen een uitkering, terwijl ze in Turkije een huis of een appartementencomplex bezitten van meer dan een ton, of een hotel van 2 miljoen euro, of een vastgoedproject van meer dan 5 ton. Hetzelfde geldt overigens voor veel Marokkaanse Nederlanders. Hieronder Léon de Jong (PVV) die naar aanleiding van het onderzoek en een aantal publicaties op 3 september 2020 deze fraude in de Tweede Kamer aan de orde stelde.

Een paar dagen later, op 8 september 2020, is echter gebleken dat de bijstandsfraudeurs van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer niets terug hoeven te betalen en dus zonder consequenties hun bijstandsuitkering kunnen behouden.

Gerard

Frauderende asielzoekers mogen hun verblijfsvergunning houden.

Honderden frauderende asielzoekers blijken de afgelopen jaren gehonoreerd te zijn met een verblijfsvergunning, een uitkering en een sociale huurwoning. Op 6 oktober 2020 heeft VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) toegegeven dat de ten onrechte afgegeven verblijfsvergunningen moeilijk ingetrokken kunnen worden.

Saillant detail is dat een week later, op 13 oktober 2020, de motie waarin de regering verzocht werd om de verblijfsvergunningen in te trekken van statushouders die hebben gelogen om aan een verblijfsvergunning te komen door een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer werd verworpen.

De fraudeurs kunnen dus met een gerust hart, en op kosten van de belastingbetaler, in hun met voorrang gekregen sociale huurwoningen blijven zitten.

Gerard

Illegaliteit en het faciliteren van mensensmokkel is niet strafbaar.

Sinds 2014 is illegaal verblijf in Nederland niet strafbaar.

Tweets van de PvdA-Tweede Kamerleden Marit Maij en Paul Tang:

Ondanks de zeer grote toevloed van illegale immigranten naar Nederland, en de enorme problemen die daardoor zijn ontstaan, heeft een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer op 1 december 2020 een verzoek aan de regering om illegaliteit weer strafbaar te stellen verworpen.

Hetzelfde was het geval in april 2021.

Saillant detail is dat in 2019 is gebleken dat van een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer ook het faciliteren van mensensmokkel niet strafbaar gesteld hoefde te worden.

Gerard